-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Internationale militaire Lourdesbedevaart

Internationale militaire Lourdesbedevaart

18/05/2018

Het thema voor deze 60ste jubileumbedevaart is vrede op aarde, ‘Pacem in Terris’. Dat waren ook de beginwoorden van een belangrijke brief (encycliek) waarin paus Johannes XXIII de vier kernwaarden waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrijheid toelichtte en promootte als bouwstenen voor een vredevol samenleven.

Als kers op de jubileumtaart genieten we dit jaar uitzonderlijk van de muzikale omkadering van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht.

Inschrijven (t.e.m. 22 maart) en inlichtingen bij Omnia Travel Leuven: vraag naar Elke Purnal (016 24 38 37).

De bedevaart naar Lourdes kan verlopen via vliegtuig (18 - 21 mei) of eigen vervoer (details bij Omnia Travel: Elke Purnal).

Meer inlichtingen en het inschrijvingsformulier vind je op de website van de katholieke aalmoezeniersdienst: www.army-chaplaincy.be.