-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Elsenborn schietoefeningen

Elsenborn schietoefeningen

11/06/2018

De borden geplaatst langs de rand van deze zones vermelden de dagen en de uren van sluiting en de plaats waar u zich bevindt.

Van zodra deze panelen geopend zijn ("Toegang verboden" is zichtbaar), is het verboden om de aangeduide zones te betreden aangezien er levensgevaar is.

Indien u een verbodsbord negeert en een verboden zone betreedt, stelt u zich bloot aan juridische vervolging.

OPGEPAST

Het gebied is een schietterrein. De reglementering om toegang te krijgen tot het militair terrein is, voor uw eigen veiligheid, van strikte toepassing. De toestemming van de Kampcommandant is altijd noodzakelijk om het militair terrein te betreden.

De inlichtingen die hieronder vermeld worden, worden ter informatie verstrekt.
Veranderingen kunnen op elk moment uitgevoerd worden.

Veiligheidszones

Sluiting van de veiligheidszones van het schietveld van Elsenborn.

Wegens oorlogsvuur is de toegang strikt verboden tijdens de hieronder vermelde uren, conform met het arrest van de gouverneur van de provincie Luik van 30.01.92.

Sluitingsuren

De toegang tot de rode, blauwe en groene zones is verbodentijdens de volgende dagen en uren:

Maandag 11 juni 2018Dinsdag 12 juni 2018
Gebruikte wapens: Lichte wapens
Geluidshinder: zwak
Weg (N658 Rocherath-Wahlerscheid) gesloten: Neen
Gebruikte wapens: Kanonnen
Geluidshinder: sterk
Weg (N658 Rocherath-Wahlerscheid) gesloten: Neen
RODE ZoneBLAUWE ZoneGROENE ZoneRODE ZoneBLAUWE ZoneGROENE Zone
0900 - 1700NIHILNIHIL0800 - 2400NIHILNIHIL
TA 1TA 2TA 3TA 4TA 1TA 2TA 3TA 4
NIHILNIHILNIHILNIHILNIHILNIHILNIHILNIHIL
Woensdag 13 juni 2018
Donderdag 14 juni 2018
Gebruikte wapens: Kanonnen
Geluidshinder: sterk
Weg (N658 Rocherath-Wahlerscheid) gesloten: Neen
Gebruikte wapens: Lichte wapens
Geluidshinder: zwak
Weg (N658 Rocherath-Wahlerscheid) gesloten: Neen
RODE ZoneBLAUWE ZoneGROENE ZoneRODE ZoneBLAUWE ZoneGROENE Zone
07.00 - 24.00NIHILNIHIL08.00 - 23.00NIHILNIHIL
TA 1TA 2TA 3TA 4TA 1TA 2TA 3TA 4
NIHILNIHILNIHILNIHILNIHILNIHILNIHILNIHIL
Vrijdag 15 juni 2018
Zaterdag 16 juni 2018
Gebruikte wapens: Lichte wapens
Geluidshinder: zwak
Weg (N658 Rocherath-Wahlerscheid) gesloten: Neen
Gebruikte wapens: Geen schieten, geen oefeningen
Geluidshinder: geen
Weg (N658 Rocherath-Wahlerscheid) gesloten: Neen
RODE ZoneBLAUWE ZoneGROENE ZoneRODE ZoneBLAUWE ZoneGROENE Zone
NIHILNIHILNIHIL08.00 - 16.00NIHILNIHIL
TA 1
TA 2
TA 3
TA 4
TA 1TA 2TA 3TA 4
NIHILNIHILNIHILNIHILNIHILNIHILNIHILNIHIL
Zondag 17 juni 2018
Gebruikte wapens: Geen schieten, geen oefeningen
Geluidshinder: geen
Weg (N658 Rocherath-Wahlerscheid) gesloten: Neen
RODE ZoneBLAUWE ZoneGROENE Zone
NIHILNIHILNIHIL
TA 1TA 2TA 3TA 4
NIHILNIHILNIHILNIHIL

NIHIL = niet door schietoefeningen gesloten.