-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Meteo Wing

Meteo Wing

Het weer kan een grote invloed hebben op militaire activiteiten. Slecht of onvoorspelbaar weer kan een groot gevaar betekenen voor het personeel en de uitrusting op het terrein. Elke component van Defensie heeft dan ook zijn specifieke meteorologische informatie nodig, afhankelijk van de wapensystemen die hij wil inzetten. Daarvoor kunnen ze rekenen op de Meteo Wing, gelegen uit Bevekom.

De Meteo Wing is een operationele steuneenheid die deel uitmaakt van de Luchtcomponent. Ze bestaat uit ongeveer 150 professionele meteorologen, technici en ander ondersteunend personeel die permanent de toestand van de atmosfeer analyseren.

Het zenuwcentrum van de Meteo Wing bevindt zich in Bevekom, met de staf, het militair voorspellingscentrum, de meteorologische school, de onderhoudsateliers en de meteorologische telecommunicatie. De eenheid telt ook een tiental weerstations, verspreid over hel België.

De belangrijkste opdracht van de Meteo Wing is om de militaire oefeningen en operaties in binnen- en buitenland te ondersteunen. Sinds 1990 wordt de eenheid regelmatig ingezet tijdens buitenlandse operaties zoals Turkije, Italië, Kosovo, Bosnië-Herzegovina, de Democratische Republiek Congo, Afghanistan en Litouwen.

De eenheid zorgt ook voor de gespecialiseerde meteorologische opleiding van haar personeel, van andere specialiteiten zoals piloten, dekofficieren van de marine, luchtverkeersleiders, onderrichters voor de vluchtsimulator en soms zelfs van buiten Defensie, zoals voor universiteiten.

De Meteo Wing verstuurt ook waarschuwingsberichten voor potentieel gevaarlijke fenomenen zoals zware neerslag, hevige winden of brandgevaar. Dat doet ze in het kader van hulp aan de Natie.

De eenheid heeft zich verder gespecialiseerd in het voorspellen van de staat van de Belgische wegen tijdens zwaar winterweer, een broodnodig hulpmiddel voor de regionale ruim- en strooidiensten. Door een accurate voorspelling kunnen zij hun strooi-activiteiten optimaliseren. Zo verbruiken ze minder producten en verlagen ze hun kosten en milieu-impact.

Om nauwkeurige weersvoorspellingen te doen werkt de Meteo Wing nauw samen met andere landen. Ze moet namelijk rekening houden met waarnemingen en atmosferische modellen uit het buitenland. Omgekeerd integreren de buitenlandse meteorologische diensten de gegevens van de Meteo Wing in hun voorspellingen. Door die onderlinge afhankelijkheid is een netwerk ontstaan waarop meteorologische gegevens worden uitgewisseld en is er een duurzame samenwerking gegroeid tussen de Meteo Wing en haar internationale partners.

Recente artikels

De zon in de schijnwerpers

Ieder jaar vindt op 23 maart de Wereld Meteorologische Dag plaats. Op die dag werd in 1950 de Wereld Meteorologische Organisatie opgericht. Dit jaar is het thema: The Sun, the Earth and the Weather.

Nieuwe diversiteitswind bij Defensie

“Het belangrijkste is dat elk personeelslid zich thuis voelt bij Defensie.” Met die woorden opende de chef Defensie, generaal Marc Compernol, een conferentie rond vijftien jaar diversiteitsbeleid bij Defensie.

Wereld Meteorologische Dag 2018

Op 23 maart wordt overal ter wereld de Wereld Meteorologische Dag gevierd. Die dag herdenkt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) elk jaar haar oprichting in 1950. Dit jaar was het thema 'weather-ready, climate-smart'.

Defensie zet groot in op herdenkingen Passendale

Op maandag 31 juli was het precies honderd jaar geleden dat de Slag om Passendale begon, een van de meest bloedige veldslagen van de Eerste Wereldoorlog. Om die te herdenken, organiseerde Groot-Brittannië enorme herdenkingsplechtigheden op 30 en 31 juli. Ook Defensie deed een stevige duit in het zakje om te zorgen dat alles gesmeerd liep in de Westhoek.

Wereld Meteorologische Dag 2017

Op donderdag 23 maart wordt overal ter wereld de Wereld Meteorologische Dag gevierd. In het kader van internationale samenwerkingsakkoorden grijpt de Meteo Wing elk jaar die kans aan om even stil te staan bij weergerelateerde thema's.