-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kamp Marche

Kamp Marche

In het Kamp Marche werken ongeveer 160 militairen en burgers. De eenheid zorgt voor een efficiënte werking van de trainingsinstallaties en de diensten van het Kamp Koning Albert.

Het Kamp Marche ontvangt zowel Belgische als buitenlandse eenheden die er komen trainen. Het helpt ook de infrastructuur te onderhouden van de militaire kwartieren in Bertrix, Bastogne, Saint-Hubert en Aarlen.

In grote lijnen staat het Kamp Marche in voor:

  • de veiligheid van het domein
  • het beheer van het logement
  • de administratieve ondersteuning
  • de uitbouw, ontwikkeling, het onderhoud en beheer van trainingsinfrastructuur
  • milieubescherming.

Het kenteken van de eenheid werd in 1991 ontworpen. Het bestaat uit:

  • het wapenschild van de stad Marche-en-Famenne, peterstad van de eenheid sinds 1989.
  • een schijf en twee wapens, in verband met de opdrachten van de eenheid
  • de afbeelding van een gaai, bijgenaamd de ‘schildwacht van het woud.

De groene achtergrond symboliseert het aspect natuur en milieu.

Veiligheid

Omwille van de veiligheid is het streng verboden om het Kamp Koning Albert en het Kamp Marche (bebouwde zone en oefenterrein) te betreden zonder toelating.

Wie zonder toelating het militair domein betreedt, brengt zijn leven in gevaar, vooral in de omgeving van de schietstands. Bovendien riskeren overtreders een gerechtelijke vervolging.

Recente artikels

Chauffeursopleiding: ‘geen meter vooruit’?

De scholingcompagnies in Leopoldsburg en Marche-en-Famenne werden een jaar geleden voorzien van rijsimulatoren voor de wielvoertuigen van het type Astra, Dingo II - ook gekend onder de benaming Multi Purpose Protected Vehicle (MPPV) - en de Armoured Infantry Vehicule (AIV) Piranha.

Het milieu-engagement van Defensie

Op 8 maart 2016 kwamen alle milieucoördinatoren van Defensie samen om de stand van zaken op te maken voor 2015. Het was tijd voor een terugblik: meer dan 3.000 non-conformiteiten werden opgelost, milieuvergunningen werden afgeleverd aan kwartieren over het hele nationale grondgebied en concrete voorbeelden werden gegeven van het conformeren van bepaalde installaties.

Defensie leidt diplomatiek en consulair personeel op

Sinds 2009 sturen Defensie en de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken (FOD BuZa) interdepartementale ploegen naar diplomatieke posten om aan crisisvoorbereiding te doen. Die ploegen dragen de naam DFACT: Defence Foreign Affairs Crisis Team.

ICARUS houdt zijn vleugels heel

ICARUS, zo heet het Europese onderzoeksproject dat drones ontwikkelt om te helpen bij reddingsoperaties. De Koninklijke Militaire School coördineert de 24 partners uit tien landen die aan het project deelnemen. Om te tonen wat hun voertuigen kunnen, organiseerde de militaire school op 4 september een grote demonstratie in Marche-en-Famenne.

Eyes from the sky: Poppy 1

Een gronddoelbegeleider of Forward Air Controller (FAC) is een gekwalificeerde militair die vanuit een vooruitgeschoven positie, een aktie met gevechtsvliegtuigen en/of -helikopters coördineert tegen een vijandelijk doelwit, in zeer dichte nabijheid en ten voordele van bevriende grondtroepen.