-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kamp Marche

Kamp Marche

In het Kamp Marche werken ongeveer 160 militairen en burgers. De eenheid zorgt voor een efficiënte werking van de trainingsinstallaties en de diensten van het Kamp Koning Albert.

Het Kamp Marche ontvangt zowel Belgische als buitenlandse eenheden die er komen trainen. Het helpt ook de infrastructuur te onderhouden van de militaire kwartieren in Bertrix, Bastogne, Saint-Hubert en Aarlen.

In grote lijnen staat het Kamp Marche in voor:

  • de veiligheid van het domein
  • het beheer van het logement
  • de administratieve ondersteuning
  • de uitbouw, ontwikkeling, het onderhoud en beheer van trainingsinfrastructuur
  • milieubescherming.

Het kenteken van de eenheid werd in 1991 ontworpen. Het bestaat uit:

  • het wapenschild van de stad Marche-en-Famenne, peterstad van de eenheid sinds 1989.
  • een schijf en twee wapens, in verband met de opdrachten van de eenheid
  • de afbeelding van een gaai, bijgenaamd de ‘schildwacht van het woud.

De groene achtergrond symboliseert het aspect natuur en milieu.

Veiligheid

Omwille van de veiligheid is het streng verboden om het Kamp Koning Albert en het Kamp Marche (bebouwde zone en oefenterrein) te betreden zonder toelating.

Wie zonder toelating het militair domein betreedt, brengt zijn leven in gevaar, vooral in de omgeving van de schietstands. Bovendien riskeren overtreders een gerechtelijke vervolging.

Recente artikels

B-FAST oefent in Marche-en-Famenne

Op 23 en 24 oktober verzamelden dertig B-FAST-vrijwilligers voor een oefening in het kamp van Marche-en-Famenne.

Voorbereiden op (een beetje) lijden

Paracommando worden is niet voor iedereen weggelegd. Het pad naar die gegeerde rode of groene muts is lang en hard. De fysieke en medische selectieproeven zijn onverbiddelijk. Tijdens de opleiding verleggen de kandidaten elke dag hun limieten. Voor militairen die niet in een gevechtseenheid werken maar toch hun brevet willen behalen, heeft Defensie een oplossing: een drie weken durende pre-stage.

Militairen tonen hun beroep

Alle kazernes van de Landcomponent hebben op zondag 24 juni hun poorten opengezet om aan het grote publiek de uiteenlopende militaire beroepen te tonen.

Verkeersveiligheid is van iedereen!

Defensie heeft eind mei voor de vierde keer zijn Road Safety Days georganiseerd. Tijdens dat driedaagse evenement kunnen militaire chauffeurs, boordcommandanten en transportverantwoordelijken zichzelf onderdompelen in het aspect verkeersveiligheid. In Leopoldsburg en Marche-en-Famenne samen namen ongeveer duizend personeelsleden deel.

B-FAST oefent met nieuwe drone

Op het oefenterrein van Marche-en-Famenne heeft het Belgian First Aid & Response Team (B-FAST) op donderdag 20 april een nieuwe drone met camera getest. Met die dronecapaciteit hoopt B-FAST in de toekomst nog sneller en efficiënter rampgebieden in kaart te brengen, slachtoffers te lokaliseren en andere hulpteams bij te staan.