-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kamp Beverlo

Kamp Beverlo

Het Kamp Beverlo, het grootste Belgische oefenterrein, ligt in Leopoldsburg, in de provincie Limburg. Het heeft een oppervlakte van 55 km2. Het terrein heeft diverse schietstanden, oefenterreinen en trainingsinstallaties. Hier kunnen Belgische en buitenlandse eenheden zich op een realistische manier voorbereiden op hun opdrachten in binnen- en buitenland.

Het militaire terrein is eveneens een uniek flora- en faunagebied. Bescherming van en respect voor het milieu zijn bijgevolg belangrijk beleidselementen van de eenheid.

Het Kamp Beverlo is een dienstverlenende eenheid met ongeveer 170 militairen en heeft deze hoofdopdrachten:

  • Wij ondersteunen Belgische en buitenlandse militaire eenheden en Belgische overheidsdiensten bij hun opleiding, training en voorbereiding op operationele inzet.
  • Voor een vlot verblijf van de manoeuvretroepen beheren
  • wij verschillende logementsmogelijkheden, het kantonnement Vlasmeer en een aantal bivakplaatsen.
  • Wij ondersteunen de personeelsadministratie van de eenheden van het garnizoen Leopoldsburg.
  • Wij beheren en onderhouden de militaire infrastructuur in de provincies Antwerpen en Limburg.
  • Wij volgen de wettelijke keuringen op in het garnizoen Leopoldsburg.
  • Wij bieden specifieke garnizoensdiensten aan, waaronder het Plaatscommando en de Villa Astrid.
  • Wij staan in voor milieubescherming en –beheer.
  • In geval van nood kunnen wij steun aan de natie leveren.

Het Kamp Beverlo is de traditiedrager van het 1ste en 3de Regiment Cyclisten.

Het embleem van het Kamp Beverlo symboliseert de band tussen de eenheid en de gemeente Leopoldsburg. De twee gekruiste zwaarden staan symbool voor de krijgsmacht, de kroon voor het koningshuis. De twee letters L, ruggelings naast elkaar, vormen het persoonlijke logo van koning Leopold I en verwijzen ook naar de gemeente Leopoldsburg, petergemeente van de eenheid.

De leuze van het Kamp Beverlo is Proud to serve (Trots om te dienen).

Veiligheid

De toegang tot de militaire kwartieren, het oefenterrein en het schietterrein is verboden. Op alle toegangswegen naar het militair domein staan verbodsborden en afsluitingen. Wie zonder toelating het militair domein betreedt, brengt zijn of haar leven in gevaar, vooral in de omgeving van de schietstanden. Bovendien riskeren overtreders een gerechtelijke vervolging. Slechts bij uitzondering kan de kampcommandant hierop afwijkingen toestaan voor jeugdbewegingen, wetenschappelijk onderzoek of uitzonderlijke sportactiviteiten.
Natuurbeheer

Het Kamp Beverlo is een van de meest ongerepte en uitgestrekte natuurgebieden van Vlaanderen. Het herbergt een grote diversiteit aan fauna en flora en behoort tot het Europees ecologisch netwerk van NATURA 2000-gebieden. Hierdoor geniet het een speciale beschermingsstatus.

Meer info:

https://www.natura2000.vlaanderen.be/over-natura-2000

https://www.natura2000.vlaanderen.be/project/life-project-danah

Recente artikels

Het milieu-engagement van Defensie

Op 8 maart 2016 kwamen alle milieucoördinatoren van Defensie samen om de stand van zaken op te maken voor 2015. Het was tijd voor een terugblik: meer dan 3.000 non-conformiteiten werden opgelost, milieuvergunningen werden afgeleverd aan kwartieren over het hele nationale grondgebied en concrete voorbeelden werden gegeven van het conformeren van bepaalde installaties.

Bijzondere aandacht voor eerste kamp kandidaat-officieren

Een bijzondere delegatie heeft op dinsdag 26 augustus het eerste militaire kamp van de kandidaat-officieren bezocht.

Bataljon Jagers te Paard klaar voor Mali

Het Bataljon Jagers te Paard, ook gekend als het Bataljon ISTAR (intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance) vertrekt in september voor vier maanden in operatie naar Mali. Het Mali- detachement heeft van 27 tot 30 juli zijn laatste voorbereidingsoefening gehouden in Leopoldsburg.

‘Vliegbasis’ onder vuur in Leopoldsburg

Schoten weerklinken in het fictieve dorp Laakheide van het kamp Beverlo. Het maakt deel uit van een grote oefening om een luchtmachtbasis te beveiligen, die op 18 december plaatsvond in Leopoldsburg.

Tactisch vuren op topniveau

Op 2 en 3 oktober vond het nationaal kampioenschap schieten van Defensie plaats op de schietstands van Leopoldsburg. Ongeveer 250 militairen van alle componenten, buitenlandse militairen en politiediensten namen het tijdens de tweedaagse wedstrijd tegen elkaar op.