-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kamp Beverlo

Kamp Beverlo

Het Kamp Beverlo, het grootste Belgische oefenterrein, ligt in Leopoldsburg, in de provincie Limburg. Het heeft een oppervlakte van 55 km2. Het terrein heeft diverse schietstanden, oefenterreinen en trainingsinstallaties. Hier kunnen Belgische en buitenlandse eenheden zich op een realistische manier voorbereiden op hun opdrachten in binnen- en buitenland.

Het militaire terrein is eveneens een uniek flora- en faunagebied. Bescherming van en respect voor het milieu zijn bijgevolg belangrijk beleidselementen van de eenheid.

Het Kamp Beverlo is een dienstverlenende eenheid met ongeveer 170 militairen en heeft deze hoofdopdrachten:

  • Wij ondersteunen Belgische en buitenlandse militaire eenheden en Belgische overheidsdiensten bij hun opleiding, training en voorbereiding op operationele inzet.
  • Voor een vlot verblijf van de manoeuvretroepen beheren
  • wij verschillende logementsmogelijkheden, het kantonnement Vlasmeer en een aantal bivakplaatsen.
  • Wij ondersteunen de personeelsadministratie van de eenheden van het garnizoen Leopoldsburg.
  • Wij beheren en onderhouden de militaire infrastructuur in de provincies Antwerpen en Limburg.
  • Wij volgen de wettelijke keuringen op in het garnizoen Leopoldsburg.
  • Wij bieden specifieke garnizoensdiensten aan, waaronder het Plaatscommando en de Villa Astrid.
  • Wij staan in voor milieubescherming en –beheer.
  • In geval van nood kunnen wij steun aan de natie leveren.

Het Kamp Beverlo is de traditiedrager van het 1ste en 3de Regiment Cyclisten.

Het embleem van het Kamp Beverlo symboliseert de band tussen de eenheid en de gemeente Leopoldsburg. De twee gekruiste zwaarden staan symbool voor de krijgsmacht, de kroon voor het koningshuis. De twee letters L, ruggelings naast elkaar, vormen het persoonlijke logo van koning Leopold I en verwijzen ook naar de gemeente Leopoldsburg, petergemeente van de eenheid.

De leuze van het Kamp Beverlo is Proud to serve (Trots om te dienen).

Veiligheid

De toegang tot de militaire kwartieren, het oefenterrein en het schietterrein is verboden. Op alle toegangswegen naar het militair domein staan verbodsborden en afsluitingen. Wie zonder toelating het militair domein betreedt, brengt zijn of haar leven in gevaar, vooral in de omgeving van de schietstanden. Bovendien riskeren overtreders een gerechtelijke vervolging. Slechts bij uitzondering kan de kampcommandant hierop afwijkingen toestaan voor jeugdbewegingen, wetenschappelijk onderzoek of uitzonderlijke sportactiviteiten.
Natuurbeheer

Het Kamp Beverlo is een van de meest ongerepte en uitgestrekte natuurgebieden van Vlaanderen. Het herbergt een grote diversiteit aan fauna en flora en behoort tot het Europees ecologisch netwerk van NATURA 2000-gebieden. Hierdoor geniet het een speciale beschermingsstatus.

Meer info:

https://www.natura2000.vlaanderen.be/over-natura-2000

https://www.natura2000.vlaanderen.be/project/life-project-danah

Recente artikels

Opleiding Force Protection in Leopoldsburg

De afgelopen twee weken was het kamp van Beverlo (Leopoldsburg) het toneel van een training waarbij meer dan 80 militairen van de Force Protection van de Luchtcomponent betrokken waren. Op het programma stonden verschillende oefeningen om hun technieken te verfijnen, de samenhang te vergroten en de eerste trainingen met interventiehonden.

Brandpreventie in Kamp Beverlo

Op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg hebben de Hulpverleningszone Noord-Limburg, Defensie, Natuur en Bos en de politie op 7 maart een grootscheepse brandoefening gehouden. Ze trainden er hun samenwerkingsprocedures bij een eventuele brand op het oefenterrein.

Verkeersveiligheid is van iedereen!

Defensie heeft eind mei voor de vierde keer zijn Road Safety Days georganiseerd. Tijdens dat driedaagse evenement kunnen militaire chauffeurs, boordcommandanten en transportverantwoordelijken zichzelf onderdompelen in het aspect verkeersveiligheid. In Leopoldsburg en Marche-en-Famenne samen namen ongeveer duizend personeelsleden deel.

Laatste voorbereidingen voor kandidaat-onderofficieren

De nieuwe lichting kandidaat-onderofficieren en -officieren van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) zit momenteel in de laatste rechte lijn van de eerste fase van de militaire opleiding. Van 9 tot 19 januari oefenen ze in Elsenborn, Brustem en Leopoldsburg alle technieken en tactieken die ze tijdens hun eerste twee maanden als militair leerden.

Defensie traint douanetrainers

Twaalf douaniers bevolkten van 21 november tot 2 december de kazerne van Leopoldsburg. Ze volgden er een korte maar doorgedreven opleiding in zelfverdedigings- en schiettechnieken, net als de militairen die voor operatie Vigilant Guardian op straat patrouilleren.