-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kamp Beverlo

Kamp Beverlo

Het Kamp Beverlo is een dienstverlenende eenheid van 185 militairen in het garnizoen Leopoldsburg. Op zijn diverse schietstands, oefenterreinen, en trainingsinstallaties kunnen eenheden zich op een realistische manier voorbereiden op buitenlandse missies.

Het kamp heeft volgende hoofdopdrachten:

  • de training van Belgische en buitenlandse militaire eenheden steunen.
  • het verblijf van de manouevretroepen te vergemakkelijken met logementsmogelijkheden, het kantonnement Vlasmeer en een reeks bivakplaatsen.
  • de eenheden van het garnizoen Leopoldsburg administratief en logistiek steunen.
  • de militaire infrastructuur beheren en onderhouden van de garnizoenen Leopoldsburg, Kleine-Brogel, Zutendaal en Schaffen.

Het embleem van het Kamp van Beverlo symboliseert de symbiose tussen de eenheid en de gemeente Leopoldsburg. De twee gekruiste zwaarden staan voor de krijgsmacht, de kroon symboliseert het koningshuis. De twee letters L, ruggelings naast elkaar, vormen het persoonlijke logo van koning Leopold I en verwijzen ook naar de gemeente Leopoldsburg.

De leuze van het Kamp Beverlo is Proud to serve.

Veiligheid

Omwille van de veiligheid is voor elke militair en burger de toegang tot het militaire domein verboden buiten het kader van militaire oefeningen.

Recente artikels

Brandpreventie in Kamp Beverlo

Op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg hebben de Hulpverleningszone Noord-Limburg, Defensie, Natuur en Bos en de politie op 7 maart een grootscheepse brandoefening gehouden. Ze trainden er hun samenwerkingsprocedures bij een eventuele brand op het oefenterrein.

Verkeersveiligheid is van iedereen!

Defensie heeft eind mei voor de vierde keer zijn Road Safety Days georganiseerd. Tijdens dat driedaagse evenement kunnen militaire chauffeurs, boordcommandanten en transportverantwoordelijken zichzelf onderdompelen in het aspect verkeersveiligheid. In Leopoldsburg en Marche-en-Famenne samen namen ongeveer duizend personeelsleden deel.

Laatste voorbereidingen voor kandidaat-onderofficieren

De nieuwe lichting kandidaat-onderofficieren en -officieren van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) zit momenteel in de laatste rechte lijn van de eerste fase van de militaire opleiding. Van 9 tot 19 januari oefenen ze in Elsenborn, Brustem en Leopoldsburg alle technieken en tactieken die ze tijdens hun eerste twee maanden als militair leerden.

Defensie traint douanetrainers

Twaalf douaniers bevolkten van 21 november tot 2 december de kazerne van Leopoldsburg. Ze volgden er een korte maar doorgedreven opleiding in zelfverdedigings- en schiettechnieken, net als de militairen die voor operatie Vigilant Guardian op straat patrouilleren.

Het milieu-engagement van Defensie

Op 8 maart 2016 kwamen alle milieucoördinatoren van Defensie samen om de stand van zaken op te maken voor 2015. Het was tijd voor een terugblik: meer dan 3.000 non-conformiteiten werden opgelost, milieuvergunningen werden afgeleverd aan kwartieren over het hele nationale grondgebied en concrete voorbeelden werden gegeven van het conformeren van bepaalde installaties.