-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

EGUERMIN

EGUERMIN

EGUERMIN is de Belgisch-Nederlandse school voor mijnenbestrijding op zee. De instelling in Oostende geeft opleiding en training aan scheepbemanningen maar adviseert ook de operationele commando’s op dit vlak, ook in NAVO-verband.

De school is door de NAVO erkend als expertisecentrum en heeft vertegenwoordigers bij diverse internationale werkgroepen rond mijnenbestrijding op zee. België en Nederland delen het commando, de instructeurs en het beheer van de school.

Recente artikels

Contactdagen over de toekomst van de mijnenjacht op zee

Op initiatief van de admiraal Benelux (ABNL ) werden op 14 en 15 december contactdagen georganiseerd betreffende de nieuwe generatie van de mijnenjachtcapaciteit.

Onze handelsroutes staan onder druk. Hoe 'wapenen' we onze koopvaardij daartegen?

Van 29 mei tot 2 juni heeft in Oostende voor de 38ste keer Snow Master plaatsgevonden: een van de grootste NAVO-oefeningen in scheepvaartbegeleiding. In de Belgisch-Nederlandse mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN hielden reservisten uit zeven NAVO-landen een virtuele oefening in scheepvaartbegeleiding op basis van een realistisch scenario.

Een uitzonderlijke vergadering in Oostende

Van 20 tot 24 maart vindt in de mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN in Oostende een uitzonderlijke vergadering plaats van de NAVO-marines.

Dynamic Move 2017 is gestart

Sinds vorige week bruist het in de mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN in Oostende van energie. Zo'n 150 personen uit vijftien NAVO- en partnerlanden nemen deel aan de jaarlijkse mijnenbestrijdingsoefening. Die wordt georganiseerd door het NAVO-hoofdkwartier Allied Maritime Command (MARCOM).

De toekomst van de mijnenjacht op zee

Op initiatief van de Belgische en de Nederlandse marine vonden op 15 en 16 december contactdagen plaats over de vernieuwing van de mijnenjachtcapaciteit. Dit gebeurde in het NAVO Center of Excellence EGUERMIN, de Belgisch-Nederlandse school voor mijnenbestrijding in Oostende.