-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Control and Reporting Center

Control and Reporting Center

Op het Control and Reporting Centre (CRC) werken ongeveer 300 mensen. Vanuit een bunker controleren en beveiligen zij het luchtruim in het kader van de steun aan de natie en rapporteren ze rechtstreeks aan de NAVO, zelfs in vredestijd.

Binnen het CRC bouwen luchtruimbewakingsoperatoren continu een luchtbeeld op door alle vliegbewegingen binnen de verantwoordelijkheidszone te identificeren. Dit luchtbeeld wordt aan de hogere bevelsechelons en de naburige radarcentra doorgegeven.

Indien nodig worden gevechtstoestellen ingezet om door middel van een spoedinterceptie een visuele controle uit te voeren. Om deze Quick Reaction Alert (of QRA) taak uit te voeren worden de klok rond luchtgevechtsleiders paraat gehouden die deze gewapende F-16 jagers begeleiden.

Naast deze kerntaken staat het CRC ook nog in voor:

  • de begeleiding van operationele trainingsvluchten van de luchtcomponent alsook die van bevriende NAVO-naties
  • de training van het Belgische commando- en controlepersoneel
  • de verspreiding van alarmberichten
  • deelname aan nationale en NATO oefeningen en operaties.

De wapenspreuk van het Control and Reporting Centre is: Oculus non habent, sed vident (Al hebben ze geen ogen, toch kunnen ze zien)

Recente artikels

Beker van de Koning voor reservisten CRC Glons

In het koninklijk paleis heeft koning Filip op 24 februari de Beker van de Koning uitgereikt. Die wisselbeker bekroont elk jaar de winnaars van de reservistencompetitie.

Glons verliest zijn koepel, niet zijn zicht

De radar van het Control and Reporting Center (CRC) van Glons is op maandag 29 juni definitief tot stilstand gekomen. Al 43 jaar draaide hij ononderbroken om het land te bewaken. Daarnaast maakte de radar ook deel uit van het NAVO-luchtverdedigingssysteem.