-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Control and Reporting Center

Control and Reporting Center

Op het Control and Reporting Centre (CRC) werken ongeveer 300 mensen. Vanuit een bunker controleren en beveiligen zij het luchtruim in het kader van de steun aan de natie en rapporteren ze rechtstreeks aan de NAVO, zelfs in vredestijd.

Binnen het CRC bouwen luchtruimbewakingsoperatoren continu een luchtbeeld op door alle vliegbewegingen binnen de verantwoordelijkheidszone te identificeren. Dit luchtbeeld wordt aan de hogere bevelsechelons en de naburige radarcentra doorgegeven.

Indien nodig worden gevechtstoestellen ingezet om door middel van een spoedinterceptie een visuele controle uit te voeren. Om deze Quick Reaction Alert (of QRA) taak uit te voeren worden de klok rond luchtgevechtsleiders paraat gehouden die deze gewapende F-16 jagers begeleiden.

Naast deze kerntaken staat het CRC ook nog in voor:

  • de begeleiding van operationele trainingsvluchten van de luchtcomponent alsook die van bevriende NAVO-naties
  • de training van het Belgische commando- en controlepersoneel
  • de verspreiding van alarmberichten
  • deelname aan nationale en NATO oefeningen en operaties.

De wapenspreuk van het Control and Reporting Centre is: Oculus non habent, sed vident (Al hebben ze geen ogen, toch kunnen ze zien)

Recente artikels

CRC Glons: waakhond van het Belgisch-Luxemburgse luchtruim

Op 14 mei neemt de Belgische Luchtcomponent de bewaking van het Benelux-luchtruim weer over van onze Nederlandse collega's van de Koninklijke Luchtmacht. Hiervoor wisselen Nederlandse en Belgische F-16-eenheden elkaar sinds 1 januari 2017 in onderleg overleg geregeld af.

Vrouwelijke bevelhebber voor CRC Glons

Vandaag vond in het Control and Reporting Center, de eenheid verantwoordelijk voor de bewaking van ons luchtruim, in Glons de bevelsoverdracht plaats. Kolonel van het vliegwezen Ralph Briers nam in aanwezigheid van vele genodigden afscheid van zijn CRC.

NAVO AWACS: luchtgevechtsleiders zonder grenzen

Een AWACS of Airborne Warning And Control System is een vliegtuig ontwikkeld voor luchtruimbewaking tijdens gecombineerde luchtoperaties. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie nam de AWACS in 1978 in dienst om het Europese luchtruim te beschermen tegen mogelijke aanvallen van de toenmalige Sovjet-Unie.

Eén luchtruim, één verkeerssysteem

Vanaf 2024 zullen civiele en militaire luchtverkeersleiders data en diensten met elkaar kunnen uitwisselen. Hiervoor hebben de drie betrokken partijen op 29 november een intentieverklaring ondertekend op de hoofdzetel van Eurocontrol in Brussel.

Belgische gevechtsvliegtuigen doorklieven Pools luchtruim

Het 349ste smaldeel van vliegbasis Kleine-Brogel neemt van 12 tot 23 november 2018 deel aan een oefening op de 31ste tactische luchtmachtbasis van Krzesiny, nabij Poznan in Polen. Met zes F-16's nemen ze deel aan een uitwisseling met het 3de smaldeel 'Raven'.