-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Competentiecentrum Landcomponent

Competentiecentrum Landcomponent

Het Competentiecentrum Landcomponent telt bijna 560 militairen. Verdeeld over twee departementen verzorgen zij de professionele opleiding voor het kaderpersoneel van de Landcomponent.

  • het Departement Manoeuvre in Stockem
  • het Departement Genie in Jambes.

De opdrachten van het Competentiecentrum Landcomponent zijn uiteenlopend:

  • het toekomstige kader een coherente en kwalitatieve opleiding aanbieden
  • tactische en technische handleidingen schrijven
  • de training van de eenheden evalueren
  • documentatie voor de eenheden beheren en bijwerken
  • specialisten naar het buitenland sturen om advies te verstrekken of informatie te verzamelen.

Recente artikels

Defensie betreedt het virtuele strijdtoneel

Het Centrum voor Simulatie van de Landcomponent heeft op woensdag 18 mei de nieuwe Virtual Battlespace voorgesteld aan minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput. Hij bezocht voor die gelegenheid het centrum in Leopoldsburg.

Simulatoroefening in Zwitserland

Van 5 tot 10 oktober 2014 organiseerde het Bataljon Bevrijding – 5 Linie een trainingsactiviteit in het 'Mechanised Training Centre' in het Zwitserse Thun. Hier bevindt zich immers één van de modernste simulatoren van Europa waar men oefeningen tot op het niveau 'Battle Group' kan uitvoeren.

De kaders zijn klaar met de klas

Op vrijdag 4 juli eindigde de opleiding van de kandidaat-officieren en -onderofficieren aan het departement Manoeuvre. Dat gebeurde met een plechtigheid op het paradeplein van het kwartier Bastin in Aarlen.