-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Competentiecentrum Landcomponent

Competentiecentrum Landcomponent

Het Competentiecentrum Landcomponent telt bijna 560 militairen. Verdeeld over twee departementen verzorgen zij de professionele opleiding voor het kaderpersoneel van de Landcomponent.

  • het Departement Manoeuvre in Stockem
  • het Departement Genie in Jambes.

De opdrachten van het Competentiecentrum Landcomponent zijn uiteenlopend:

  • het toekomstige kader een coherente en kwalitatieve opleiding aanbieden
  • tactische en technische handleidingen schrijven
  • de training van de eenheden evalueren
  • documentatie voor de eenheden beheren en bijwerken
  • specialisten naar het buitenland sturen om advies te verstrekken of informatie te verzamelen.

Recente artikels

De kaders zijn klaar met de klas

Op vrijdag 4 juli eindigde de opleiding van de kandidaat-officieren en -onderofficieren aan het departement Manoeuvre. Dat gebeurde met een plechtigheid op het paradeplein van het kwartier Bastin in Aarlen.