-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Civil-Military Engagement Group

Civil-Military Engagement Group

De Civil-Military Engagement Group is gevestigd in Heverlee en Nieuwpoort. Tijdens buitenlandse missies werken we samen met plaatselijke hulporganisaties en informeren we de lokale bevolking. Dat doen we op diverse manieren, bijvoorbeeld door lokale leiders te ontmoeten en informatie over onze militaire opdracht te verspreiden. Dat weerspiegelt zich in de twee kerncapaciteiten van onze eenheid: civil-military cooperation (CIMIC) en psychological operations (PSYOPS).

Langs die twee wegen werken we aan een optimale relatie met de bevolking. Daarmee ondersteunen we de Force Commander en vergroten we zijn bewegingsvrijheid, de bescherming van de eigen troepen en de algemene kennis over de lokale situatie.

Een eenheid met ervaring

CIMIC-activiteiten creëren onmisbare banden met civiele actoren en hulporganisaties. Die burgeractoren bieden hulp aan de bevolking die gewoonlijk in nood verkeert daar waar militaire interventies plaatsvinden. Het CIMIC-detachement synchroniseert en coördineert onze militaire activiteiten met de civiele actoren en draagt zo bij tot het welslagen van de missie.

De PSYOPS-capaciteit heeft als opdracht om vooraf geselecteerde doelgroepen te informeren en overtuigen om bepaalde handelingen uit te voeren, bijvoorbeeld de strijdende groepen hun wapens laten inleveren. Onze beïnvloedingsacties bestrijken een breed scala: de betrokkenheid stimuleren van belangrijke lokale leiders (key leader engagement), boodschappen maken op maat van jongeren en natuurlijk informeren via sociale media

De capaciteiten CIMIC en PSYOPS krijgen ondersteuning van een cruciale cel Human Factor Analysis (HFA). Die analyseert de cultuur en de psychologische en antropologische factoren van de lokale bevolking en het informatiedomein. Ons Product Development Centre (PDC) steunt daarnaast de uitvoering van alle informatie- en communicatieactiviteiten met aangepaste gedrukte, audiovisuele en digitale producten, om te zorgen dat onze boodschap een effect heeft in de lokale cultuur.

Recente artikels

Landcomponent klaar voor Trident Juncture

Tijdens de oefening Trident Juncture 2018 ontplooit de NAVO zo'n vijftigduizend troepen in Scandinavië. Een groot deel daarvan zijn landtroepen, waaronder 130 militairen van de Landcomponent.

Plan B voor militairen luchtdoelartillerie

Het Bataljon Artillerie bestond tot voor kort uit twee onderdelen: de veldartillerie in Brasschaat en de luchtdoelartillerie in Lombardsijde. Van de 75 militairen die een nieuwe job kregen, zijn er nu 13 aan de slag bij de Information Operations Group.

Amerikaanse generaal John W. Nicholson bedankt Belgische militair

In de buurt van Mazar-e-Sharif hielp een Belgische militair, adjudant Günter van de InfoOps groep, gewonden te evacueren van het International Committee of the Red Cross na een ongeluk. Maar daar bleef het niet bij.

Oefening Saxon Sword

Van 21 tot 24 oktober heeft de Medium Brigade de terreinoefening Saxon Sword georganiseerd in het Duitse kamp van Bergen-Hohne.

Oefenen op het scherp van de snee

De oefening Eager Lion raast al twaalf dagen over Jordanië. Over heel het grondgebied oefenen special operation forces en conventionele gevechtseenheden uit achttien landen. Op 11 en 12 mei ondersteunden de Belgen van de Information Operations Group de special forces en de US Marines bij een gijzeling in een fictieve ambassade.