-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Basis Koksijde

Basis Koksijde

De Basis Koksijde telt meer dan 350 personeelsleden. Zij staan in voor een hele reeks opdrachten:

  • reddingsacties op zee en land (search and rescue of SAR)
  • medische evacuaties van zwaar zieken of gekwetsten
  • steun aan andere eenheden: paracommando’s droppen, militairen en materieel vervoeren, …
  • steun bij de uitvoering van rampenplannen
  • opdrachten voor de regering en andere federale overheidsdiensten
  • steun aan de politie: vermiste personen opsporen, de kust bewaken, …
  • steun aan marineoperaties

Recente artikels

Basis Koksijde ontbonden

In het kader van het transformatieplan van Defensie werd op 19 juni de Basis Koksijde ontbonden als eenheidskorps, en zal voortaan deel uitmaken van 1 Wing (Bevekom).

Reservisten op CBRN-kamp

Op de vliegbasis van Koksijde hebben reservisten van de Luchtcomponent geleerd hoe ze zich individueel en collectief kunnen beschermen tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) bedreigingen.

De nieuwe NH90 NFH stijgt op in Koksijde

Onder een felle zon is de nieuwe NH90-helikopter in maritieme versie voorgesteld op de vliegbasis in Koksijde. Het was een uitzonderlijke demonstratie waarbij zijn voorganger de Sea King de nieuwe helikopter flankeerde.

De UAV’s: beschermengelen van de Belgische kust

Tot 23 mei zijn de onbemande vliegtuigen (UAV’s) van het 80 Unmanned Aerial Vehicle Squadron gedetacheerd op de luchtmachtbasis van Koksijde. Van hieruit speuren drie onbemande vliegtuigen van het type B-Hunter naar milieuverontreiniging op zee.

De Valcke ten dienste van de Luchtcomponent

Tijdens hun opleiding moeten kandidaat-piloten van de Luchtcomponent zich ook op het ergste voorbereiden. Zo kunnen ze bij een vliegtuigongeval of een noodlanding in volle zee terechtkomen. Aan onze kust wachtte hen een heuse overlevingsoefening.