-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Democratische Republiek Congo

recente artikelen

800 Belgische militairen oefenen in Centraal-Afrika

De Lichte Brigade houdt van 21 november tot 11 december een grootscheepse oefening in Gabon en de Democratische Republiek Congo. Aan de oefening Tropical Storm nemen een 800-tal militairen van de Land-, Lucht- en Medische Component deel.

Ministerraad keurt nieuwe Defensieopdrachten goed

De ministerraad heeft groen licht gegeven voor enkele voorstellen van Defensieminister Steven Vandeput. België zal binnenkort deelnemen aan de drugsbestrijdingsoperatie in de Caraïben en zal ook aanwezig zijn op andere continenten.

Inzet van Belgische instructeurs in Kinshasa

De ministerraad gaat akkoord met de inzet van drie Belgische instructeurs in Kinshasa, in het kader van de steun aan het heropstarten van de 'Groupement des écoles supérieures militaires (GESM)'.

Militaire operaties in 2014

Defensie nam in 2014 deel aan een tiental operaties. Mali, Congo en Afghanistan zijn maar enkele landen waar onze militairen actief waren. Een audiovisueel overzicht van de grootste operaties van 2014.
Defensie blijft aanwezig in Mali en Congo

Defensie blijft aanwezig in Mali en Congo

De ministerraad gaat akkoord met twee voorstellen van de minister van Defensie: de deelname aan de tweede trainingsmissie van de Europese Unie in Mali (EUTM Mali) en de inzet van een twintigtal militairen gedurende drie maanden in Kindu (Democratische Republiek Congo) voor een coaching van de vorming van complementen voor de Congolese snelle interventie-eenheden.

Pages