-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De reserve

De reserve

De reserve – een veelvoud aan expertise

Een unieke ervaring in een unieke omgeving

Bij Defensie werk je in een unieke omgeving die je nergens anders vindt. Hier kan je je kennis en ervaring toepassen in een nationale en internationale omgeving, met volkomen nieuwe mogelijkheden.

Die prestaties kan je, op vrijwillige basis, zowel in binnen- als buitenland uitvoeren.

Meer over werken bij de reserve, lees je in de brochure.

Deel je kennis en ervaring!

Als reservist kan je op elk personeelsniveau een ondersteunende bijdrage leveren. Dit biedt je een unieke belevenis in teamverband.

Jaarlijks zoekt Defensie kandidaat-reservisten voor een heel aantal functies. Jouw inbreng en ervaring zijn dan ook meer dan welkom. De lopende vacatures kan je hiernaast raadplegen.

Om onze reservisten op de juiste plaats in te zetten, is het belangrijk dat we weten wat jouw competenties en ervaringen zijn. Als reservist kan je die vermelden in een portfolio.

recente artikelen

Info@Reserve : Bericht van aanwijzing – attest van militair in de getrainde reserve

Het bericht van aanwijzing is een document dat aan de reservemilitairen de noodzakelijke informatie verschaft met betrekking tot hun aanwijzing, indien zij onderworpen worden aan een wederoproeping.

Voortgezette vorming voor reserveofficieren: hogere stafopleiding 2014-2015

Voortgezette vorming voor reserveofficieren Kandidatuur voor de graad van reserveluitenant-kolonel (fregatkapitein) en reservekolonel (kapitein-ter-zee) Hogere stafopleiding (HStO) - academiejaar 2014-2015

Info@Reserve : 5 -7 of meer ?

Om tot de « getrainde » reserve te behoren heeft de reservist de verplichting om jaarlijks 5 dagen (voor de vrijwilligers) of 7 dagen (voor de officieren en onderofficieren) jaarlijks te presteren.

Info@Reserve : Inschrijving in een vakrichting – Notificatie

Alle reservemilitairen behorende tot een eenheid (dus niet opgenomen in ACARES) ontvangen in de loop van de maand oktober 2013 een individueel schrijven van HRB waarmee een initiële vakrichting (VR) wordt toegewezen.

Pages