-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Klachtenformulier

Klachtenformulier

Hoe kan ik een klacht indienen? Signaleer ons je onderwerp van ongenoegen via:

Dienst Klachtenmanagement Defensie
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1, blok 11
1140 Brussel

In het kader van goed bestuur en om beter toegankelijk te zijn voor de burgers en het eigen personeel behandelt en beheert Defensie de klachten bij de dienst Klachtenmanagement.