-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Baltische staten

NAVO-missies in de Baltische staten

Begin september 2014 keurden de NAVO-lidstaten het Readiness Action Plan goed op de top in Wales, als reactie op de Russische houding in de Oekraïense crisis. Dat plan behelst een reeks geruststellende en aanpassingsmaatregelen om het ontradende karakter en de collectieve verdediging van de NAVO te versterken.

Om te vermijden dat het conflict escaleert, nemen de NAVO-lidstaten gezamenlijk een vastberaden defensieve houding aan. Zo hopen ze dat Rusland minder aanmatigend zal zijn, dat de ongerustheid in Oost-Europa afneemt en dat een mogelijke escalatie de economische activiteit niet afremt.

Als NAVO-bondgenoot van het eerste uur is België een trouwe partner die op uiteenlopende vlakken een bijdrage levert.

Op het land

Voor de opdracht enhanced Forward Presence (eFP) zijn er vier internationale Battle Groups opgericht. Hun doel is om ontradende operaties uit te voeren en de collectieve verdediging in de Baltische Staten en Polen te versterken. België neemt sinds 2017 aan die opdracht deel. Vorig jaar nam ons land twee keer aan eFP deel met een maneuvercapaciteit. Daarom zal België in 2020 geen maneuvereenheid inzetten.

In de lucht

Belgische F-16's houden geregeld toezicht op het Baltische luchtruim tijdens de NAVO-missie Baltic Air Policing. Tijdens hun inzet zijn die toestellen en hun logistieke detachement in Litouwen gekazerneerd. Van daaruit voeren ze interventies en dringende onderscheppingen uit, zoals ze ook in eigen land doen.

De operationele inzet in dit kader voor 2020 bestaat uit een detachement van vier F-16's en ongeveer zestig militairen, gelegerd in Litouwen.

Op zee

De Marine neemt regelmatig deel aan de permanente en snel inzetbare ontmijningsvloot van de NAVO: de Standing NATO Mine Countermeasures Group. Die opdrachten zijn vooral gericht op ontmijning in de Noordzee, de Baltische Zee en de Atlantische Oceaan.

recente artikelen

Charles Michel bezoekt het Belgisch detachement in Estland

Op 20 februari ontmoette premier Charles Michel het Belgische detachement dat in Estland actief is.

Detachement eFP vertrekt naar Estland

De voertuigcolonnes van het detachement enhanced Forward Presence (eFP) 19-01 zijn op donderdag 17 januari naar hun NAVO-opdracht in Estland vertrokken. Daarmee eindigde de opdracht van de RSOI-groep, geleid door de Movement Control Group.

Laatste logistieke voorbereidingen in Letland

Tijdens de derde week van januari vonden in Letland de laatste logistieke voorbereidingen plaats voor het detachement eFP 19-01. Generaal-majoor Marc Thys, de commandant van de Landcomponent, bezocht de militairen die voor vier maand bij het internationale NAVO-bataljon in Estland zullen werken.

Detachement eFP in Letland aangekomen

De 270 militairen die in Estland aan de NAVO-operatie enhanced Forward Presence (eFP) zullen deelnemen, zijn goed aangekomen in de voorbereidingszone in Letland. Daar ontvingen ze het nodige materiaal alsook de extra uitrusting om hun opdracht optimaal uit te voeren.

Defensie blijft actief in Baltische regio

In de Baltische landen Estland, Letland en Litouwen zijn onze vier Defensiecomponenten nog steeds actief, samen met onze NAVO-partners. Om dat in de verf te zetten, trap Defensie een nieuwe informatiecampagne op gang.

Pages