-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Baltische staten

NAVO-missies in de Baltische staten

Begin september 2014 keurden de NAVO-lidstaten het Readiness Action Plan goed op de top in Wales, als reactie op de Russische houding in de Oekraïense crisis. Dat plan behelst een reeks geruststellende en aanpassingsmaatregelen om het ontradende karakter en de collectieve verdediging van de NAVO te versterken.

Om te vermijden dat het conflict escaleert, nemen de NAVO-lidstaten gezamenlijk een vastberaden defensieve houding aan. Zo hopen ze dat Rusland minder aanmatigend zal zijn, dat de ongerustheid in Oost-Europa afneemt en dat een mogelijke escalatie de economische activiteit niet afremt.

Als NAVO-bondgenoot van het eerste uur is België een trouwe partner die op uiteenlopende vlakken een bijdrage levert.

Op het land

Voor de opdracht enhanced Forward Presence (eFP) zijn er vier internationale Battle Groups opgericht. Hun doel is om ontradende operaties uit te voeren en de collectieve verdediging in de Baltische Staten en Polen te versterken. België neemt sinds 2017 aan die opdracht deel. Vorig jaar nam ons land twee keer aan eFP deel met een maneuvercapaciteit. Daarom zal België in 2020 geen maneuvereenheid inzetten.

In de lucht

Belgische F-16's houden geregeld toezicht op het Baltische luchtruim tijdens de NAVO-missie Baltic Air Policing. Tijdens hun inzet zijn die toestellen en hun logistieke detachement in Litouwen gekazerneerd. Van daaruit voeren ze interventies en dringende onderscheppingen uit, zoals ze ook in eigen land doen.

De operationele inzet in dit kader voor 2020 bestaat uit een detachement van vier F-16's en ongeveer zestig militairen, gelegerd in Litouwen.

Op zee

De Marine neemt regelmatig deel aan de permanente en snel inzetbare ontmijningsvloot van de NAVO: de Standing NATO Mine Countermeasures Group. Die opdrachten zijn vooral gericht op ontmijning in de Noordzee, de Baltische Zee en de Atlantische Oceaan.

recente artikelen

Defensie beschermt ook dieren

Om te voorkomen dat vreemde virussen in ons land dieren besmetten, ontsmet de dierengeneeskundige dienst systematisch al het materieel dat naar België terugkeert. In Estland bekommert een ploeg zich momenteel om de uitrusting en de voertuigen in het basiskamp van het detachement eFP 19-01 in Tapa.

Mijnenjager Bellis op jacht tijdens Open Spirit

De Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG 1) heeft zich in Klaipeda in Litouwen aangesloten bij mijnenbestrijdingsschepen uit verschillende landen. In de zee voor Litouwen en Letland voeren ze van 3 tot 16 mei samen de opruimingsoperatie Open Spirit uit.

Belgen in Estland beëindigen hun opdracht in schoonheid

Van 3 tot 11 mei 2019 heeft het Belgische detachement enhanced Forward Presence (eFP) 19-01 zijn vastberadenheid getoond tijdens de jaarlijkse NAVO-oefening Spring Storm in Estland.

Amerikaanse ambassadeur bezoekt Estland

Onze militairen in Estland hebben op woensdag 10 april bezoek gekregen van generaal-majoor Johan Peeters, stafchef Operaties en Training, en VS-ambassadeur Ronald J. Gidwitz.

Koning Filip bezoekt troepen in Estland

Koning Filip heeft op 2 april de Belgische troepen in Estland bezocht. Een 260-tal Belgische militairen, de meesten van het Bataljon Ardense Jagers, nemen er sinds midden januari deel aan de NAVO-operatie enhanced Forward Presence (eFP). Onder Brits commando en samen met de 1 Estse infanteriebrigade vormen ze een battle group die de NAVO's oostelijke grens versterkt.

Pages