-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zeventig Belgen beschermen instructeurs in Mali

Zeventig Belgen beschermen instructeurs in Mali

 

Ons land zal zo'n zeventig militairen sturen om het opleidingskamp van de Europese trainingsmissie (EUTM) in Koulikoro te beveiligen. Dit omvat personeel voor de compagniestaf, een steunelement en een peloton force protection.

Het peloton zal instaan voor de bescherming van de infrastructuur en van de trainers en het andere personeel van de EUTM-missie. Zij zullen ook konvooien beschermen tussen Koulikoro en Bamako en zich als snelle interventiemacht klaar houden om in te grijpen bij incidenten. België zal afwisselend met Spanje het commando over de bewakingsopdracht voeren.

De beslissing om aan de EUTM-missie in Mali deel te nemen viel op de ministerraad van donderdag 20 juni 2013, op voorstel van vice-premier en minister van Defensie Pieter De Crem. De Belgische militairen opereren in het kader van de resolutie 2085 van de VN-Veiligheidsraad. Hun opdracht start midden juli 2013. De huidige beslissing van de regering staat een deelname toe tot midden mei 2014.

Ons land stuurde in januari van dit jaar al twee C-130's en de twee A109-helikopters voor medische evacuatie ter ondersteuning van de Franse interventie Serval. De C-130's keerden al op 31 maart terug naar België. De helikopters gingen over naar de EUTM-missie. De ministerraad besliste om de deelname van die twee A109's en 35 militairen te verlengen tot een burgerfirma de medische evacuatie kan overnemen, uiterlijk tot 31 juli 2013.