-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wereldtop mijnenbestrijding verzamelt in Zeebrugge

Wereldtop mijnenbestrijding verzamelt in Zeebrugge

 

Van 29 mei tot 14 juni heeft de Admiraliteit Benelux (ABNL) voor de Belgische kust testen met onbemande mijnenbestrijdingsystemen georganiseerd. Dit kadert in de vervanging van de mijnenbestrijdingscapaciteit van de Belgische Marinecomponent en de Nederlandse Koninklijke Marine.

Tijdens een NAVO-studie in de jaren '90 gingen onderzoekers na wat de grote tekortkomingen in de bestaande systemen waren. Opvallend was dat mijnen moeilijker te detecteren werden, waardoor de detecterende sensoren de mijnen van veel dichterbij moeten benaderen. Volgens het Belgisch-Nederlands Next Generation-concept moeten de sensoren in de toekomst losgekoppeld worden van het lanceerplatform om sneller, efficiënter en vooral veiliger te kunnen optreden. Enkel hierdoor breng je de mensen en het platform verder weg van de dreiging: de mijn.

Met de blik op toekomstige technologieën willen beide marines hun mijnenbestrijdingscapaciteit vervangen door autonome systemen. Zo kunnen ze de operationele prestaties en de veiligheid van hun personeel verbeteren.

Gedurende vijftien dagen vonden er eerst testen plaats met uiteenlopende types onbemande onderwater- en oppervlaktedrones van bedrijven uit diverse continenten. Zo wilden ze de diverse autonome systemen testen en evalueren voor inzet in onze economische zone. De testen werden zodanig geprogrammeerd dat ze het mogelijk maakten om de maturiteit van die autonome mijnenjachtsystemen anno 2017 kritisch te evalueren.

Het was niet de bedoeling om de deelnemende systemen te vergelijken, laat staan de voorkeur aan een welbepaald systeem te geven. Uiteindelijk zullen de resultaten van die testen de mogelijkheden ondersteunen voor het toekomstig stand off-concept van de mijnenbestrijdingscapaciteit.

Op 15 en 16 juni volgden in de marinebasis van Zeebrugge de Technology and Industry Days. Tijdens die tweedaagse waren er talrijke presentaties en demonstraties om die systemen voor te stellen en was Zeebrugge het epicentrum van de nieuwste mijnenjachttechnieken.