-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

“We work ourselves out of a job.”

“We work ourselves out of a job.”

 

In Irak geeft een Belgisch detachement al sinds maart 2015 opleiding en advies aan de elitetroepen van het Iraakse leger. Ze doen dat als onderdeel van de operatie Valiant Phoenix. Het doel van hun opdracht? Zichzelf misbaar maken.

Al sinds het begin bestaat het Belgische detachement uit militairen van diverse eenheden van de Landcomponent. Momenteel ondersteunen zij de medische cursus en de cursus counter-improvised explosive devices, waarbij Iraakse soldaten leren omgaan met zelfgemaakte springtuigen. Hun uitvalsbasis ligt vlakbij de luchthaven van Bagdad, in het Bagdad Diplomatic Support Centre dat de Verenigde Staten uitbaten.

In het begin van de opdracht bestond het Belgische detachement nog uit een dertigtal militairen en lag de nadruk op lesgeven. Ondertussen nemen de Irakezen al een groot deel van de opleidingen voor eigen rekening en bestaat het detachement nog maar uit dertien Belgen. De internationale coalitie blijft wel nog steeds toezicht houden op de kwaliteit van de cursussen.

Op een gegeven moment zullen de Irakezen de cursussen zonder buitenlandse hulp organiseren. Op vraag van de Iraakse regering herorienteert de coalitie haar inspanningen meer naar adviserende taken voor de operaties in het Noorden. Aangezien de onrust vooral daar groot is, zou hun hulp er meer dan welkom zijn. Momenteel staat dit nog niet vast, maar de Nederlanders delen alvast dezelfde mening en gesprekken hierover zijn aan de gang.

In 2017 zal de opdracht dus waarschijnlijk een andere invulling krijgen. Terwijl het mandaat voor de huidige opdracht vooral opleiden is, zal dat verschuiven naar steun en advies geven van achter de frontlijn. Dankzij die opdracht dragen onze militairen bij aan een veiligere wereld en doen ze extra ervaring op die hen tijdens hun verdere carrière van pas zal komen.