-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

War Heritage Institute bundelt de krachten

War Heritage Institute bundelt de krachten

 

De laatste jaren klonk steeds vaker de vraag of de structuren die zich onder de vleugels van Defensie bezighielden met de herinnering aan onze militaire geschiedenis, in die vormen moesten blijven bestaan.

Bijvoorbeeld de sterke daling in het aantal begunstigde oorlogsslachtoffers en veteranen zorgde voor een scheefgroei in de inzet van middelen en personeel. De parastatalen hadden verder ook nog eigen structuren binnen het organigram van Defensie. Administrateur-generaal Michel Jaupart vertelt hoe het nieuwe War Heritage Institute (WHI) tot stand kwam. Lees het hier: https://magazines.mil.be/whi-nl/