-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

VN-werkgroep tegen geïmproviseerde bommen vergadert in Brussel

VN-werkgroep tegen geïmproviseerde bommen vergadert in Brussel

 

Internationale hulporganisaties krijgen steeds meer te maken met zelfgemaakte bommen of improvised explosive devices (IED). Begin dit jaar heeft de Verenigde Naties een werkgroep opgericht die nieuwe standaarden uitwerkt om met dergelijke dreigingen om te gaan. Die is van 29 mei tot 1 juni samen in Brussel.

Zulke standaarden bestaan al voor voormalige conflictgebieden waar conventionele mijnen gebruikt werden. Met die ontploffingstuigen houdt de United Nations Mine Action Service (UNMAS) zich bezig. IED's vallen echter niet onder die noemer. En precies die eisen steeds meer slachtoffers. Veel meer zelfs dan conventionele wapens, en vooral onder burgers. Daarnaast worden IED's ook steeds meer gericht gebruikt tegen internationale troepen of hulpverleners.

Daarom heeft de VN besloten om binnen de UNMAS een werkgroep op te richten die zich op IED's richt. België deelt het co-voorzitterschap van die werkgroep met China. De andere betrokken landen zijn Australië, Canada, Egypte, Frankrijk, Ierland, Nederland, Spanje, Rusland, het VK en de VS. Zij bundelen hun expertise om nieuwe standaarden voor ontmijning op te stellen, maar ook voor de uitrusting, opleiding en bewustmaking van het gevaar van IED's.

Deze tweede vergadering in Brussel werkt verder op de uitkomsten van de eerste, in maart in Peking, en het tussentijdse werk van de partnerlanden. De doelstellingen zijn ambitieus: tegen eind deze zomer moeten de nieuwe standaarden er goed en wel liggen. Daarna volgt een periode van ongeveer een jaar om ze in gebruik te nemen en te evalueren.