-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vier departementen delen ervaring

Vier departementen delen ervaring

 

Vier departementen delen ervaring. De Departementen Defensie, Politie, Natuur & Bossen en de Dienst Douane en Accijnzen hebben van 11 tot 14 juni een forum georganiseerd voor nieuwe tactieken en technieken in geweldbeheersing.

Een driehonderdtal medewerkers van de verschillende federale departementen kwamen een week lang samen in het militaire kamp Lagland, in Arlon. Ze wisselen er doorheen verschillende workshops kennis en ervaringen uit. Het voornaamste doel: de veiligheid bij het gebruik van klein kaliber wapens te verbeteren en de technieken geweldbeheersing te trainen.

De eerste aanzet van het Interdepartementaal Forum voor Tactieken en Technieken, de officiële naam voor de reeks workshops, werd al in 1986 gegeven. Toen bestond het forum uit een schietkampioenschap tussen verschillende politiekorpsen en eenheden van Defensie. In 2006 kreeg het in zijn huidige vorm. Toen werd ook de deur geopend voor het Departement Waters & Bossen. Dit jaar is het de Dienst Douane en Accijnzen die voor de eerste keer actief deelneemt.

De workshops veranderen elk jaar en zijn afhankelijk van de huidige veiligheidssituatie of van tekortkomingen die bijvoorbeeld tijdens interventies werden vastgesteld. Zo staan er dit jaar onder andere het detecteren van verdachte pakketten en door de voorruit van een voertuig schieten op het programma.

De wisselwerking tussen de verschillende departementen, die met het forum elk jaar een stevige duw in de rug krijgen, werpen ondertussen hun vruchten af, zegt Mathieu. Hij organiseerde een workshop die de verschillende stappen voor en na een schietpartij op straat simuleert, niet ongelijkaardig aan wat er in augustus vorig jaar in Brussel gebeurde, toen militairen een man die hen met een mes aanviel, neerschoten. Defensie besteed in zijn opleiding veel aandacht voor de aanloop en het verloop van dergelijke incidenten, maar niet zozeer aan wat er gebeurt na zo'n schietpartij. Volgens Mathieu was het atelier alleen mogelijk dankzij het forum. "De organisatoren hebben de contacten bij de gerechtelijke politie en de Douane die nodig zijn om een correct overzicht te geven van wat er na dergelijk incident gebeurt."