-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verlenging van de Belgische F-16’s in de strijd tegen DAESH

Verlenging van de Belgische F-16’s in de strijd tegen DAESH

 

De Ministerraad heeft op voordracht van de Minister van Defensie, Steven Vandeput, beslist om de Belgische inzet in de strijd tegen IS te verlengen in 2017.

Ons land heeft een akkoord met Nederland om jaarlijks te roteren in de strijd tegen DAESH. De periode waarin de Belgen vliegen eindigde normaal op 1 juli 2017. Nederland heeft echter beslist dat ze om operationeel-technische redenen niet kunnen vliegen in de tweede helft van dit jaar. De Internationale coalitie heeft daarom aan België gevraagd om ook na 1 juli te blijven vliegen.

België zal van 1 juli tot 31 december 4 F-16's inzetten, ondersteund door 110 militairen (waarvan een twintigtal tijdelijk). Een Red Card Holder Team bestaande uit 4 personen zal opereren vanuit Qatar.

De opdrachten die onze vliegtuigen kunnen uitvoeren voor de Coalitie blijven onveranderd. Enkel het aantal vlieguren daalt van 400 naar 250 per maand.

De Force Protection wordt verzekerd door Nederland tot het einde van het jaar. Ter herinnering, het rotatieschema met Nederland bestaat sinds 2015: als onze F-16's vliegen, beschermen de Nederlandse troepen ons detachement. Als de Nederlandse F-16's vliegen, beschermen de Belgen het Nederlandse detachement.

De kostprijs van de verlenging van deze operatie bedraagt 17 miljoen euro.