-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Veiligheidsdiensten onderstrepen samenwerking

Veiligheidsdiensten onderstrepen samenwerking

 

Om Defensie, de federale politie, de douane en het departement Waters en Bossen zo goed mogelijk te laten samenwerken, organiseren ze jaarlijks een Interdepartementaal Forum. "Het dreigingsniveau bevindt zich momenteel nog steeds op niveau 3, een vlekkeloze samenwerking is dus onontbeerlijk", aldus Defensieminister Vandeput, eveneens aanwezig in het militaire Kamp Lagland in Aarlen.

Het forum, dat plaats vindt van 12 tot 15 juni, kreeg dit jaar bezoek van de ministers Steven Vandeput (Defensie), Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) en Johan Van Overtveldt (Financiën). Ook afgevaardigden uit de hoogste regionen van Defensie, de politie en de douane tekenden present. Zij zagen tijdens een tiental workshops hoe de aanwezige instanties hun technieken en tactieken uitwisselden.

Tijdens een van die samenwerkingen schakelde een gemengde patrouille van militairen en politieagenten een gewapende bedreiging uit. Een herkenbaar beeld, want tijdens de operatie Vigilant Guardian is die samenwerking op straat duidelijk zichtbaar. "Alles waar we hier vandaag de aandacht op vestigen, zijn middelen die de interdepartementale samenwerking kunnen verhogen", vertelt minister Vandeput.

Het InterdepartementaalForum telt dit jaar 350 deelnemers en heeft in zijn huidige vorm al elf edities op de teller staan. Intussen overstijgt het zelfs de landsgrenzen: naast nationale namen ook internationale diensten deel, zoals de Zwitserse politie en een eenheid van de Franse special forces.