-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Veiligheid primeert tijdens bivak in kamp Elsenborn

Veiligheid primeert tijdens bivak in kamp Elsenborn

 

Na de heropstart van de activiteiten op de campus Saffraanberg, trokken de leerlingen van het Departement Militaire Vorming (DMV) naar Elsenborn voor een kampperiode van twee weken. Niet alleen aan de onderofficierenschool, maar ook op het terrein heeft hun leven een transformatie ondergaan. We namen poolshoogte samen met de Chef Defensie, Generaal Marc Compernol.

In het kamp van Elsenborn springen de tenten onmiddellijk in het oog. Op bijna elk grasveld staan de individuele, gecamoufleerde tenten netjes per peloton opgelijnd. De uitstekende weersomstandigheden van eind mei maken van buiten bivakkeren eerder een deugd, dan een last. “Uitstekend voor de moraal”, lacht een van de leerlingen.  

“Het leven in de buitenlucht verlaagt ook het risico op besmettingen, hoewel nul-risico niet bestaat”, vertelt kolonel Jan Abts, hoofd van de Koninklijke School voor Onderofficieren. “De goesting onder zowel de kandidaten als het kader merken we heel fel”, gaat hij verder. “Ondanks de lange pauze door de coronacrisis heeft het kader contact gehouden met de leerlingen. Zo kwam het academisch aspect van de opleiding niet in het gedrang.”

De staf en het medisch personeel volgen de kandidaat-onderofficieren nauwlettend op voor eventuele besmettingen. “Wanneer iemand symptomen vertoont, treedt er een snelle testing and tracing-procedure in voegen”, stelt de kolonel ons gerust. “We werken nauw samen met het ziekenhuis in Malmedy. Bij vermoedens van Covid-19 laten de militairen zich daar testen. De dag erna vernemen we de testresultaten. Afhankelijk daarvan nemen we de nodige maatregelen.”

De vrouwen en mannen van het DMV bevinden zich momenteel in de sectiefase van hun opleiding. Tijdens die periode leren ze het leven als onderofficier kennen: de manschappen aansturen, verantwoordelijkheden dragen en de beoogde doelen behalen. “Daarbij komt nu dat iedereen zich aan de strenge hygiënemaatregelen moet houden”, aldus kandidaat-onderofficier Olivier.

Wanneer we hem volgen naar de sporthal, die dienstdoet als eetzaal, merken we de impact bij alledaagse activiteiten zoals het middagmaal. Elke militair draagt een mondmasker, wast en ontsmet de handen en moet anderhalve meter afstand bewaren. Wanneer de leerlingen hun bottines onder tafel schuiven, zitten ze geschrankt. Waar er pre-corona zes personen aan één tafel zaten, zijn er dat nu twee.

De situatie in de sporthal toont aan dat de impact van Covid-19 op dagelijkse taken aanzienlijk, maar niet onoverkomelijk is. “Ik ben onder de indruk van de steun die we in het kamp en van andere eenheden krijgen,” besluit de kolonel. “Want die is onontbeerlijk in moeilijke tijden als deze.”

De kampperiode van het DMV loopt af op 5 juni.

#COVID19BELDEF