-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Veertig jaar vrouwen bij Defensie

Veertig jaar vrouwen bij Defensie

 

In 2015 is het veertig jaar geleden dat vrouwen bij Defensie werden toegelaten. In die tijdspanne hebben ze als groep een hele evolutie doorgemaakt en hun plaats bij Defensie verworven.

Vrouwen spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van militaire opdrachten. Ze leggen vaak gemakkelijker contact met een groot deel van de lokale bevolking en zijn meestal ook vlotter in de persoonlijke communicatie. Daardoor betekenen vrouwen een meerwaarde om de opdracht uit te voeren. Bovendien kunnen een vrouwelijke invalshoek en aanpak nuttig zijn bij het uitvoeren van om het even welke opdracht.