-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vastberaden steun in Afghanistan

Vastberaden steun in Afghanistan

 

In Mazar-e-Sharif, in het noorden van Afghanistan, helpen 59 Belgen momenteel om de NAVO-operatie Resolute Support tot een goed einde te brengen. Die ging van start op 1 januari 2015, om de Afghaanse veiligheidsdiensten te trainen, adviseren en assisteren zodat ze binnenkort op eigen benen kunnen staan.

De Belgische militairen werken in het kamp Marmal, samen met zo'n 1.800 militairen uit negentien landen. Dat kamp is ook het hoofdkwartier van het Training, Advice and Assist Command voor Noord-Afghanistan (TAAC North).

De kerntaak van operatie Resolute Support is om de Afghaanse veiligheidsdiensten op te leiden en te ondersteunen, zodat ze zelf de veiligheid van hun burgers kunnen verzekeren. "Een luitenante van ons detachement werkt concreet mee aan die kerntaak", vertelt commandant Stéphane Schram, de commandant van het Belgische detachement. "Zij is medisch adviseur in een hospitaal van de Afghaanse politie in Mazar-e-Sharif. Ze adviseert hen hoe ze hun hospitaal het best organiseren, hoe ze de administratie moeten aanpakken, enzoverder."

Op het hoofdkwartier vervullen vijf Belgische militairen een aantal sleutelfuncties. Ze plannen bijvoorbeeld de missies van het TAAC-N of coördineren de civiel-militaire samenwerking (CIMIC), onder andere met verscheidene ngo's in Mazar-e-Sharif.

De Belgische militairen spelen ook een ondersteunende rol. Er werken zestien Belgen in een internationaal peloton voor de chemische, biologische, radiologische en nucleaire verdediging (CBRN) van de basis. Twaalf Belgische explosievenexperts maken deel uit van een internationaal peloton voor verdediging tegen explosieven, dat ook beschikt over speurhonden. Ook het hospitaal op de basis en het internationale militairepolitiepeloton tellen Belgische militairen.

Al het Belgische personeel krijgt ondersteuning van het National Support Element. Zij volgen de militairen op van het ogenblik dat die Europa verlaten tot wanneer ze terug in België zijn.

Het Belgische detachement in Mazar-e-Sharif is momenteel halverwege zijn opdracht. Einde juni zit hun opdracht van vier maanden erop en zal een nieuw detachement hen aflossen.