-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Val op in het verkeer

Val op in het verkeer

 

Bij de ingang van elk militair kwartier deelden militairen op donderdagochtend 26 september fluo-banden uit aan het personeel dat te voet komt werken. Met de campagne ‘Opvallen in het verkeer’ willen ze benadrukken dat het belangrijk is om op te vallen, vooral bij slechte zichtbaarheid.

Defensie werkt regelmatig sensibiliseringscampagnes uit rond militaire verkeersveiligheid. Uit statistieken blijkt immers dat meer dan de helft van alle verplaatsingen over de weg (inclusief woon-werkverkeer) werk-gerelateerd zijn.  Het is belangrijk dat het personeel zich zo veilig mogelijk verplaatst en er zich bewust van is dat verkeersveiligheid niet stopt aan de poort van de kazerne.

De datum van 26 september is niet toevallig gekozen. Niet allen beginnen de dagen nu merkbaar te korten. Die dag is het bovendien de European Day Without a Road Death – EDWARD, waarbij er duidelijke engagementen rond verkeersveiligheid worden genomen.

Met regelmatige campagnes wil Defensie zijn personeel hierin blijvend aanmoedigen en zorgen dat verkeersveiligheid een way of life wordt. Vorig jaar was er een gelijkaardig initiatief, gericht op fietsers. Later volgen nog gelijkaardige acties voor brom- en motorfietsers.

Dit project wordt gestuurd door het Military Initiative on Road Safety (MIRS), met medewerking van het stafdepartement Health & Well-Being/Preventie en financiële steun van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA).