-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Survival voor beginners: back to basics

Survival voor beginners: back to basics

 

Veel jongens en meisjes dromen van een carrière als luchtmachtpiloot. Militair piloot zijn is echter veel meer dan alleen vliegen! Je moet niet alleen één worden met je vliegtuig, maar eigenlijk ook met de natuur. Want als het ooit grondig fout gaat, betekenen de natuurelementen misschien je enige kans op overleven.

Op een oefenterrein in Marche-en-Famenne laten de survival-specialisten van de Luchtcomponent dertien leerling-piloten, 1 vrouw en 12 mannen, proeven van de basistechnieken om te overleven in de natuur. We treffen de leerlingen op een betonbaantje aan de rand van het bos, druk in de weer met survivalmes en vuurstaal om droge takken te laten ontbranden.

"Deze nieuwe lichting piloten begint pas over enkele weken met hun eigenlijke vliegopleiding", vertelt luitenant Lorenzo Mortier, instructeur in het Combat Survival Center. "Dit is dus het ideale moment voor de cursus basisoverlevingstechnieken."

"Het management van de Luchtcomponent heeft een business continuity plan uitgeschreven dat bepaalt welke activiteiten tijdens de Covid-19-pandemie blijven doorlopen. We passen hier rigoureus alle opgelegde beschermingsmaatregelen toe, zoals anderhalve meter afstand houden, handen wassen, de gemeenschappelijke uitrusting ontsmetten en een dagelijkse medische controle."

Back to basics

"Deze week brengen we hen back to basics", gaat luitenant Mortier verder. "Het is de bedoeling dat ze leren overleven met wat de natuur en de omgeving hen biedt. Deze cursus basic survival training is opgebouwd rond vier belangrijke pijlers: protection, location, water en food. Het is maar een klein bruggetje om hierin de vier basiselementen (aarde, lucht, water en vuur) van de natuur te herkennen."

In de eerste sessie 'protection' leren de leerlingen zich beschermen tegen de weersomstandigheden en de gevaren van hun omgeving. In het bos zijn de studenten druk in de weer om een bivak te bouwen. Een comfortabel survivalbed bestaat hier uit een laag takken en bladeren. Een tent gemaakt van een poncho beschermt hen tegen de elementen en het kleine vuurtje, dat ze met veel moeite aanstaken, houdt hen warm en droog.

"Later op de dag leren we hen hoe ze met een parachute een ruimer en functioneler onderdak kunnen bouwen", gaat Lorenzo verder, terwijl hij naar een open plek in het bos wandelt. "Deze open plek wordt onze lesruimte", licht Pieter toe, de onderofficier overlevingstechnieken, terwijl hij de nodige voorbereidingen treft. "Het is hier voldoende ruim om de leerlingen op een veilige afstand van elkaar te laten zitten en aan de hand van didactisch materiaal onderricht te geven."

"In de pijler 'location' leren we hen om de uitrusting in hun overlevingsvest te gebruiken. In dat vest vind je onder meer een infrarood-flitslicht, een thermisch deken of een zaklamp. Ook de day-night flare maakt deel uit van het pakket. Hiermee kan een onfortuinlijke piloot zijn locatie kenbaar maken. Dit is noodzakelijk om de search and rescue-teams naar hen toe te loodsen. Straks leren we hen hoe je brak water tot drinkbaar water kunt zuiveren", vult Pieter verder aan.

Visvangst

"Wanneer een piloot in een noodsituatie verzeild raakt, moet die kunnen overleven met de uitrusting aan boord van het vliegtuig- of helikopterwrak of in de schietstoel", weet Pieter. "Meer dan enkele suikertabletten en een zakje water zit daar niet in. Voor het overige is de piloot aangewezen op wat de omgeving biedt."

"Het begint bij regelmatig water drinken, belangrijk om te overleven. Dat houdt de hersenen helder en zorgt voor de goede werking van de organen in het lichaam. Verder moet je zuinig zijn met je lichaamsenergie en zorgen dat het voedsel dat je verzamelt voldoende energie heeft. Om een rondhuppelend konijn of een eekhoorn te strikken, moet je zelf lopen en springen. Dat kost veel energie terwijl de voedingswaarde van die vangst verwaarloosbaar is. Vis daarentegen is energie- en waterrijk voedsel, zeker forel."

Lorenzo staat op het punt om enkele vissen uit zijn fuik in een grote plas te laten ontsnappen. "Donderdag wordt visdag", lacht hij. "We leren de studenten hoe ze met de blote hand een forel kunnen vangen en klaarmaken. Dat wordt hun eerste maaltijd deze week! Met deze gekweekte forel hebben ze geluk. Die voldoet aan alle normen. Als het hen ooit echt overkomt, zullen ze het moeten rooien met wat er in de beek zwemt."

Veldhygiëne en eerste hulp

"We willen de cursus zo realistisch mogelijk maken. Douches en toiletten hebben we niet en we maken ook geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Net als in de echte omstandigheden."

Het is mooi en warm weer deze week en het koude water laat je bloed sneller stromen waardoor je lichaam opwarmt. Een voordeel van de veld hygiëne" gaat Pieter verder.

"Voor de eerste hulp en dagelijkse Covid-19-controle krijgen we steun van twee hulpverleners (aid men) van het smaldeel Force Protection van Bevekom. De collega's van de Medische Component hebben het heel druk met hun inzet voor de coronapandemie. Ze konden onmogelijk onze oefening ondersteunen. Deze aid men hebben zich vrijwillig opgegeven en we zijn hen enorm dankbaar. Zonder hen kon deze oefening niet doorgaan", besluit Lorenzo.

#COVID19BELDEF