-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Special forces krijgen nieuwe voertuigen

Special forces krijgen nieuwe voertuigen

 

Op de vraag van minister van Defensie Vandeput heeft de Ministerraad op 30 juni zijn goedkeuring gegeven om de aankoopprocedure van 199 Light Troop Transport Vehicles (LTTV) op te starten. De eerste levering is voor 2019.

De aankoop kadert in de dringende vernieuwing van de huidige voertuigen, die dateren van begin jaren 1990. De operaties van de Special Operations Forces (SOF) kenmerken zich door snelheid, autonomie en flexibiliteit. Het is dus nodig om de LTTV via de lucht en waterwegen te kunnen vervoeren.

De volledige aankoop omvat 199 standaardplatformen, 175 missiemodules die op het standaardplatform kunnen worden geïnstalleerd, 42 ballistische beschermingskits en bijhorende boordbewapening (type 12.7 mm, 7.62 mm en 40 mm rookpotwerpersystemen). In de aankoopovereenkomst is ook een meerjarige open overeenkomst voor technische assistentie inbegrepen. Er is ook een ambulanceversie gepland.

Dat aantal is nodig om te verzekeren dat de eenheden paraat blijven om zich in operatiegebied te ontplooien, in overeenstemming met het ambitieniveau van de Strategische Visie voor Defensie.