-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Slachtofferidentificatie in Neder-Over-Heembeek

Slachtofferidentificatie in Neder-Over-Heembeek

 

Het Militair Hospitaal Koningin Astrid was op vrijdag 25 januari het toneel voor een grote oefening in slachtofferidentificatie. In Neder-Over-Heembeek kon de pers de volledige procedure volgen om personen te identificeren die tijdens een ramp het leven laten.

Slachtoffers identificeren is de taak van het Disaster Victim Identification Team (DVI) van de federale politie. Uiteraard doen zijn dit niet alleen. Tijdens het hele proces krijgen ze steun van heel wat partners, waaronder Defensie.

Het militair ziekenhuis beschikt over de perfecte infrastructuur om na een grote ramp zowel slachtoffers als aanverwanten op te vangen. De oefening belichtte dan ook een van de vele scenario's waarin het hospitaal kan worden betrokken.

De multidisciplinaire DVI-oefening was vooral gericht op de coördinatie van alle fases van het identificatieproces. Het doel is om de gehele procedure te trainen en zo dit proces te blijven testen en efficiënter te laten verlopen.

Die constante training en samenwerking met alle partners is essentieel voor een vlotte coördinatie bij een echte grote ramp.