-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sint-Niklaas hernieuwt banden met Defensie

Sint-Niklaas hernieuwt banden met Defensie

 

Op 21 april heeft de stad Sint-Niklaas ter gelegenheid zijn 800-jarig bestaan zijn peterschappen over het fregat Louise-Marie en het 11 Bataljon Genie hernieuwd. De ceremonie ging gepaard met een militaire parade op de Grote Markt en een tentoonstelling in het stadhuis. Het geheel werd opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van de Sint-Niklazenaar Yves Segers.

In 1962 besliste de gemeenteraad van Sint-Niklaas om het peterschap van het 51 Bataljon Genie in Hitfeld (Duitsland) te aanvaarden. Het was de start van een boeiende samenwerking tussen de stad en Defensie, die tot vandaag voortduurt. Bij de ontbinding van het 51 Bataljon Logistiek in 1992 werd het vaandel overgedragen aan de stad. In het vooruitzicht van de humanitaire missie in Kosovo werd het bataljon in 2000 weer voor even operationeel. Na een grondige reorganisatie van de Belgische genietroepen ging het peterschap over naar het 11 Bataljon Genie, gekazerneerd in Burcht.

In 1977 had de stad ook het peterschap over het fregat F911 Westdiep aanvaard, dat op dat ogenblik 120 bemanningsleden telde. In 2007 werd het fregat uit de dienst gehaald, na circa dertig jaar vredesbewarende en gevechtsopdrachten, meestal in NAVO-verband. Datzelfde jaar kocht de marine twee fregatten over van haar Nederlandse collega's en doopte ze om tot de F930 Leopold I en F931 Louise-Marie. Op 8 april 2008 werd het fregat F931 Louise-Marie gedoopt door koningin Paola en aanvaardde de stad Sint-Niklaas het peterschap.