-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Silent Watch: de UAV's waken

Silent Watch: de UAV's waken

 

Misschien heb je ze zelf gezien aan de Belgische kust: unmanned aerial vehicles of UAV's vlogen voor en na de grote vakantie boven de Noordzee. Hun doel: de zeevaartpolitie ondersteunen.

Sinds meer dan tien jaar beschikt Defensie over dertien UAV's die af en toe operationeel ingezet zijn: in 2005 boven Bosnië en in 2006 boven de Democratische Republiek Congo. Sinds tien jaar werken ze ook twee maanden per jaar vanop de basis van Koksijde: in juni en september.

"Defensie heeft een samenwerkingsakkoord met de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu over het bewaken van de Noordzee", legt detachementscommandant luitenant Philippe Picrit uit. "Jaarlijks vliegen we honderd uur voor hen, om bijvoorbeeld olielekken of het dumpen van brandstof door schepen op te sporen. We gaan ook na of schepen niet illegaal vissen en kunnen helpen bij search-and-rescue-opdrachten."

Op 21 september had de laatste vlucht van 2016 plaats. "De honderd uur zijn zelfs overschreden", verduidelijkt de luitenant. "De weersomstandigheden waren gunstig. We hebben in totaal 57 zones overvlogen, 185 schepen gecontroleerd en vijf incidenten gerapporteerd aan het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) in Zeebrugge. Daar hebben we een verbindingsofficier. Die kan uitleg verschaffen bij de soms moeilijk te interpreteren zwart-witbeelden van de UAV."

Het 80 UAV smaldeel van Florennes verleent die steun ook aan de federale politie, tijdens operatie Vigilant Guardian. Daarvoor werken ze vanop de basis van Brasschaat. In oktober staat voor het smaldeel nog een oefening in Portugal gepland.