-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Scholieren bezoeken Auschwitz-Birkenau

Scholieren bezoeken Auschwitz-Birkenau

 

Op dinsdag 24 januari organiseerde het Instituut voor Veteranen samen met Defensie de jaarlijkse herinneringsreis naar Auschwitz-Birkenau. Minister Steven Vandeput, chef Defensie Marc Compernol en de intussen negentigjarige Paul Sobol maakten de reis in het gezelschap van 104 scholieren.

Paul Sobol kwam als zestienjarige terecht in de kampen van Auschwitz en Birkenau. Zijn persoonlijk verhaal maakt de beleving van het bezoek bijna angstaanjagend reëel. Wanneer hij geëmotioneerd beschrijft hoe hij bij aankomst van zijn moeder, broer en zus gescheiden wordt, jaagt niet alleen de ijzig koude wind rillingen over ieders rug. Alleen hijzelf en zijn zus overleefden hun gevangenschap.

Iedereen is het erover eens dat de bijdrage van Sobol van onschatbare waarde is. Michel Jaupart, de waarnemende administrateur-generaal van het Instituut voor Veteranen, beseft terdege dat mijnheer Sobol die rol op een dag niet meer zal kunnen opnemen. “Daarom zijn we al een tijd geleden begonnen met getuigenissen op te nemen, zoals die van Paul Sobol. Ook om de herinnering aan conflicten zoals in Rwanda, ex-Joegoslavië of de oorlog tegen terreur te bewaren, zijn deze ooggetuigenverslagen ongelooflijk belangrijk. Dit soort geschiedenis mag zich niet meer herhalen.”

Dat beamen ook de scholieren: “We horen en lezen wel over kampen als Auschwitz-Birkenau en we zien foto’s, maar hier krijgt die geschiedenis een heel tastbare dimensie”, vertelt Arnaud uit Tongeren. “En het getuigenis dat mijnheer Sobol keer op keer geeft … Ongelooflijk moedig!”

Zowel minister Vandeput als meneer Sobol en meneer Jaupart benadrukten in hun toespraken dat dat precies het doel is. Met deze reis willen ze de toekomstige burgers en leiders bewust maken dat extreme ideeën kunnen leiden tot ongelooflijke wreedheden tussen mensen. De stilte bij de scholieren tijdens de bezoeken en toespraken mogen doen hopen dat dat opzet ook dit keer bereikt is.