-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Samen voor een wereld zonder mijnen

Samen voor een wereld zonder mijnen

 

In het zuiden van Benin, in de historische stad Quidah, werd in 2003 het Centre de formation au déminage humanitaire (CPADD) opgericht. De oprichting en uitbouw zijn een rechtstreeks gevolg van de akkoorden van Bamako van 2001 rond het verbod op het gebruik van antipersoonsmijnen. Frankrijk steunde het project en stond in voor de technische raadgeving.

Naast de steun van Franse militairen zet België elk jaar onderofficieren-onderrichters in, gespecialiseerd in de ontmijning en de vernietiging van explosieven. Sinds 31 maart kan het centrum rekenen op de kwaliteiten van eerste meester-chef Olivier van het DOVO-detachement van het kwartier Meerdaal. Hij geeft tot 24 mei samen met dertien Europese en Afrikaanse collega’s les aan meer dan 300 leerlingen uit gans Afrika. Sinds zijn oprichting evolueerde het centrum immers van een regionaal centrum voor West-Afrika naar een continentaal centrum voor gans Afrika. De cursisten komen hoofdzakelijk van de United Nations Mine Action Service (UNMAS), uit Niger, Mali en verschillende ngo’s.

De Beninse schooldirecteur kolonel Obelakou en de Franse kolonel Loubette verwelkomen ons en geven een uitzetting over de school in hun didactische zaal. Daar ontdekken wij de verscheidenheid aan landmijnen en boobytraps. Het is essentieel om te kunnen bepalen om welk soort mijnenveld het gaat. Een mijn tegen een pantservoertuig kan je bijvoorbeeld niet vergelijken met een antipersoonsmijn, die hoofdzakelijk uit plastiek bestaat en bijna ondetecteerbaar is. Hiermee wil het aanvallende land zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers maken en in het bijzonder kinderen die zich van geen kwaad bewust zijn. België was onder impuls van koningin Mathilde een van de eerste landen die een verbod uitvaardigde aan Belgische bedrijven om zo’n mijnen te maken.

Tijdens het tweede deel van het bezoek volgen wij Olivier tijdens zijn OSMEALQ-procedure (orientation, situation, mission, execution, administration, logistic, questions). Op die manier ontdekken de leerlingen het scenario en kunnen ze chronologisch volgen wat de doelstellingen zijn. Een fictief land heeft luchtaanvallen uitgevoerd, met als gevolg een zone met tal van niet-ontplofte bommen, gevaarlijk voor de burgerbevolking. Een van de leerlingen werd aangeduid als ploegoverste en moet de nodige schikkingen nemen.

Uitgerust met de klassieke uitrusting voor explosievenopruiming (EOD: explosive ordnance disposal) verplaatst het team zich naar een vijandelijke zone waar ze één vliegtuigbom ontdekken. Nadat ze de situatie hebben geëvalueerd en een veiligheidsperimeter hebben afgezet, maken ze de bom onschadelijk. Onze Belgische instructeur wijkt geen meter van de ploegleider. In het echt staat hij er immers alleen voor. Daarom is het heel belangrijk dat de toekomstige EOD’s in zichzelf en hun kennis vertrouwen.

Het doel van de cursus is om managers op te leiden die in een militaire eenheid of humanitaire organisatie de verantwoordelijkheid kunnen opnemen van opruimingsoperaties van mijnen en pyrotechnische tuigen op het terrein, aan het hoofd van een team van ongeveer dertig ontmijners.

Ze staan ten slotte garant om de internationale normen strikt na te leven in alle aspecten van hun opdracht. Als Belgen kunnen we terecht trots zijn dat we hiertoe ons steentje bijdragen.