-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Samen innoveren

Samen innoveren

 

Op 21 november heeft de Marine een congres georganiseerd voor onderzoekers, de industrie en militairen omtrent de permanente gestructureerde samenwerking tussen Europese landen. Het ging dan in het bijzonder over het negende project: maritieme (semi-)autonome systemen voor mijnbestrijdingsmaatregelen (PESCO MAS MCM).

De deelnemers werden verwelkomd door kapitein-ter-zee Jan De Beurme, de stafchef van de Marine. Het congres had als thema: 'De toekomst van MCM (mine countermeasures), een mogelijk innovatief antwoord vanuit een EU-perspectief’. Die ambitieuze samenwerking tussen militairen en de industrie heeft als hoofddoelstelling de innovatie en het ontwerp van onderwaterdrones. Die kunnen op honderd procent Europese steun rekenen.

De permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) is een onderdeel van het veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie waarin 25 van de 28 nationale strijdkrachten structurele integratie nastreven. De PESCO werd voor het eerst geïntroduceerd tijdens de Europese Raad op 11 december 2017.

Dankzij de PESCO kunnen de lidstaten gezamenlijk plannen, ontwikkelen en investeren in de operationele paraatheid en de bijdrage van hun strijdkrachten vergroten. Het doel is om gezamenlijk capaciteiten te ontwikkelen en ter beschikking te stellen van de lidstaten voor nationale en internationale (EU, GVDB, NAVO, VN, enz.) missies en operaties, rekening houdend met het defensiespectrum.

Uit de zeventien projecten die in het kader van de PESCO ontwikkeld moeten worden, kreeg België het negende toegewezen. Het project ‘maritieme (semi-)autonome systemen voor mijnbestrijdingsmaatregelen’ richt zich op de opleiding, vaardigheden en operationele paraatheid. Dat is alvast een meerwaarde voor onze Marine, die de leiding heeft bij het concept van nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen voor de Belgische en Nederlandse marine. Naast België en Nederland nemen ook Griekenland, Letland, Polen, Portugal en Roemenië deel aan het project. Estland, Finland, Frankrijk, Ierland en Spanje zijn voor het ogenblik waarnemers.