-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Reservisten op CBRN-kamp

Reservisten op CBRN-kamp

Op de vliegbasis van Koksijde hebben reservisten van de Luchtcomponent geleerd hoe ze zich individueel en collectief kunnen beschermen tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) bedreigingen. Tijdens dit CBRN-kamp kregen ze van 20 tot 22 mei theorielessen en praktijkoefeningen om een vliegveld te leren verdedigen.

Het potentieel van het reservistenkader optimaal benutten, dat was het doel van de oefening. In het dagelijkse leven voeren zij vaak functies uit die ook bij Defensie nuttig zijn. In een noodsituatie kunnen zij talloze ondersteunende taken op zich nemen, zodat de beroepsmilitairen zich op hun hoofdopdracht kunnen toeleggen. Bij de Luchtcomponent kunnen reservisten deel uitmaken van operationele ontsmettingsploegen, CBRN-verkenningen uitvoeren of een CBRN-observatiepost bemannen. Bovendien kunnen ze die taken aanleren tijdens een korte, doelgerichte opleiding.

Reservist Korporaal-chef Philippe Lesuisse is lovend over dit initiatief. “Ik vind het nog altijd mijn taak om het vaderland te dienen. Tijdens mijn legerdienst heb ik veel kennis opgedaan en die wil ik blijven benutten”, legt hij uit. “In de huidige tijdsgeest is passieve verdediging, met inbegrip van CBRN-verdedigingsoperaties, steeds belangrijker.” Denk maar aan de situatie in Syrië.

“Ook de groepsgeest bij Defensie trekt mij heel erg aan”, gaat Philippe verder. “In de burgerij zie je dat niet meer. Zo is het tijdens praktische oefeningen belangrijk dat je je eigen beschermkledij goed aanbrengt, maar het is even belangrijk dat je de kledij van je collega’s controleert. Die collegialiteit kan zelfs levens redden.”

Philippe is niet de enige voorstander. Het initiatief kon op veel bijval rekenen. Reservisten volbrengen jaarlijks minimaal zeven dienstdagen bij Defensie. Een onderdompeling van drie dagen in eenzelfde thema is dus heel wat. Velen van hen vonden die gerichte opleiding zeker voor herhaling vatbaar. Met het verminderde aantal beroepsmilitairen, is dit misschien een weg die Defensie verder moet verkennen. Want aan kennis en ervaring ontbreekt het bij de reservisten alvast niet.