-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Regenboogspot op Defensie

Regenboogspot op Defensie

 

De vzw Belgian Defence Rainbow Community (BELDEFRAC) werd op 7 december officieel voorgesteld in de Prins Albert Club in Brussel.

BELDEFRAC stelt zich op als het netwerk voor seksuele oriëntatie, genderidentiteit en expressie (SOGIE), van en voor het lesbische, homo, bi en transgender (LGTB) personeel van Defensie en alle andere personeelsleden die haar doelstellingen ondersteunen. Als onafhankelijke organisatie, los van Defensie, wil het netwerk wel diverse doelen binnen het ministerie realiseren.

BELDEFRAC wil een actieve partner zijn voor Defensie en het personeel. De vzw wil onder meer bijdragen aan de uitvoering van het diversiteitsbeleid en de bewustmaking rond seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie. Die doelstellingen wil de vereniging bereiken door de aanwezigheid van LGBT-personeelsleden zichtbaarder te maken en algemeen het SOGIE-thema makkelijker bespreekbaar te maken bij Defensie.

Daarnaast hoopt BELDEFRAC te kunnen bijdragen tot de emancipatie van het LGBT Defensiepersoneel en hierdoor situaties van pesterijen en discriminatie te verminderen.

BELDEFRAC wil als externe organisatie zeker niet als een lobby of drukkingsgroep beschouwd worden. Ze zal er nauw op toezien dat haar werking altijd transparant verloopt. Ze zal haar doelstellingen altijd duidelijk in haar communicatie vermelden.

  • Website: www.beldefrac.be
  • E-mail: info@beldefrac.be
  • Facebook: Belgian Defence Rainbow Community (geheime groep): iedereen kan lid worden, maar nieuwe leden moeten een aanvraag doen bij de beheerder van de groep via e-mail naar info@beldefrac.be of worden uitgenodigd door een lid of de beheerder van de groep. Een verzoek wordt niet onmiddellijk goedgekeurd. Dit vergt een korte behandelingstermijn.