-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Reeds twintig jaar militaire samenwerking tussen België en Benin

Reeds twintig jaar militaire samenwerking tussen België en Benin

 

“Het Beninse leger kan vandaag de dag deelnemen aan operaties in Ivoorkust, de Democratische Republiek Congo en Mali. En dat dankzij een vruchtbare samenwerking die nu al twintig jaar geleden op poten gezet werd,” klonk de boodschap van kolonel Didier Ahouanvoedo aan het personeel van de Algemene Directie Strategische Communicatie (DG StratCom).

In het kader van dat partnerschap konden eind september-begin oktober 2019 twee Beninse officieren de opleiding “Public Affairs Officer” (PAO) van DG StratCom.volgen.

Die opleiding bereidt het personeel van Defensie voor op een rol als communicatieraadgever binnen de eenheid of een detachement in operatie. De opleiding biedt de cursisten de nodige kennis van ons medialandschap en de nodige tools om daarin zo goed mogelijk te communiceren. Als vuurdoop onderwerpen ervaren journalisten de cursisten aan een stevig interview.

De opleiding van een week is toegankelijk voor alle personeelsleden van Defensie (en andere Federale Overheidsdiensten) die uit hoofde van hun functie ingezet kunnen worden in de communicatie. Ze wordt viermaal per jaar georganiseerd door DG StratCom. Bij vertrek in operatie krijgen PAO en key personel nog een extra dag specifieke voorbereiding.

“Niet communiceren is onmogelijk geworden met de komst van online journalistiek en sociale media. Als een organisatie niet wil communiceren, doen anderen dat wel voor u. Aan die nieuwe werkelijkheid moeten we ons aanpassen. Dat is wat ik hieruit meeneem,” vertelt commandant Jaime Kounoudji. Hij citeert als afsluiter Nelson Mandela: “Onderwijs is het krachtigste wapen als je de wereld wil veranderen.”