-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Reddingshelikopters verhuizen naar Oostende

Reddingshelikopters verhuizen naar Oostende

 

In 2023 zal Defensie zijn reddingshelikopters naar Oostende verhuizen. Dat maakten generaal-majoor vlieger Vansina en generaal-majoor Goetynck bekend tijdens een persconferentie in Koksijde, in de namiddag van 23 april.

Om dag en nacht reddingsopdrachten te kunnen uitvoeren, is een basis aan de Belgische kust een absolute noodzaak. Wegens de beleidskeuze voor meer synergiën en een minimum aan personeel, is de verhuis van de helikopterbasis naar de luchthaven van Oostende de meest efficiënte oplossing.

De Basis Koksijde is een onderdeel van de 1 Wing, gevestigd in Bevekom. In Koksijde verzekert de eenheid de permanentie van de reddingshelikopters. De voorbije jaren maakten de iconische Sea Kings hier gaandeweg plaats voor de nieuwe NH90-helikopters, in de marine-uitvoering NATO Frigate Helicopter (NFH). Daarnaast blijven vanuit Koksijde de Alouette III-helikopters maritieme opdrachten uitvoeren. Vanaf 2021 nemen de NH90’s ook die opdracht over.

Momenteel zorgen in Koksijde ongeveer 330 militairen voor de uitvoering en ondersteuning van beide opdrachten, onderverdeeld in vier categorieën:

  1. directe operationele steun voor de uitvoering van de opdrachten
  2. operationele steundiensten die de luchtbewegingen mogelijk maken: luchtverkeersleiding, brandweer, bird control unit
  3. technische steundiensten voor de bevoorrading en werking van de navigatiemiddelen
  4. algemene steundiensten: catering, wacht, infrastructuurdiensten.

Vooral bij de operationele steundiensten is het personeelsbestand kritiek. Zoals aangekondigd in de Strategische Visie, zal de Luchtcomponent zijn werking en personeelsbestand rationaliseren. Daarom zullen de diensten op de helikopterbasis zich focussen op de uitvoering van de dagelijkse operaties. De administratieve, technische en logistieke ondersteuning gebeurt vanuit de vliegbasis van Bevekom.

Op basis hiervan heeft Defensie twee mogelijkheden bestudeerd:

  • ofwel blijven de helikopters voor reddings- en maritieme opdrachten in Koksijde, maar met een veel kleinere basis. Naast een noodzakelijke renovatie van de infrastructuur voor de operationele en de steundiensten, lost dit het tekort aan operationeel steunpersoneel niet op.
  • ofwel verhuist het betrokken personeel naar de luchthaven van Oostende, die al beschikt over de meeste operationele steundiensten (luchtverkeersleiding, brandweer en technische ondersteuning). Dat bespaart personeel en stelt hen in staat om te werken in een nog te bouwen infrastructuur, modern, volgens de normen en strikt in overeenstemming met de behoeften.

Na overleg heeft de uitbater van de luchthaven aan Defensie officieel de toestemming gegeven om het project verder uit te werken in het westelijke deel van de luchthaven.

Defensie bereidt nu de overheidsopdracht voor om een contract te kunnen gunnen in het tweede trimester van 2021. Na de vergunningstraject en een bouwperiode van om en bij de achttien maanden kunnen de vliegactiviteiten in de tweede helft van 2023 van Koksijde naar Oostende verhuizen. Nadien kan Defensie het militaire domein van de Basis Koksijde aan de gemeente Koksijde overdragen.