-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Rampspoed in Deinze

Rampspoed in Deinze

 

De Deinzenaars werden vorige week opgeschrikt door de ene ramp na de andere. Maandag 26 en dinsdag 27 november kregen ze te maken met overstromingen, op woensdag 28 november stortte in een nabijgelegen veld een militair vliegtuig neer en op donderdag 29 november stond een school in lichterlaaie. De rampen waren gelukkig fictief en maakten deel uit van de grote rampoefening Donza Response, georganiseerd door het 11 Bataljon Genie uit Burcht.

"De volledige week houden we hier in Deinze een interdepartementale oefening", legt luitenant-kolonel Yves De Neve uit, de commandant van het 11 Bataljon Genie. "Interdepartementaal, dat betekent dat we tijdens deze oefening zeer nauw samenwerken met andere departementen zoals civiele bescherming, brandweer, politie en het Rode Kruis."

In totaal nemen zo'n 250 militairen aan de oefening deel, het merendeel van het 11 Bataljon Genie. Maar ook het Provinciecommando Oost-Vlaanderen, het 1 en 4 Element voor Medische Interventie, een Sea King en A109-helikopters van de 1 Wing en militairen van het Air Safety Directorate bestreden een week lang rampen in Deinze.

Niet alleen de rampscenario's stonden centraal tijdens Donza Response. Er was ook veel aandacht voor de lokale bevolking en in het bijzonder de jeugd. Defensie zoekt in 2019 meer dan tweeduizend nieuwe rekruten. Het 11 Bataljon Genie mag er daarvan ongeveer zestig in zijn rangen verwachten. Jongeren warm maken voor Defensie liep volgens luitenant-kolonel De Neve dan ook als een rode draad doorheen de oefening.

"We hebben een roadshow georganiseerd in verschillende scholen in Deinze. Gingen we langs met middelen van onze eenheid en van de Medische Component. We toonden een Piranha-pantserwagen, een Zodiac-motorboot en een militaire ambulance en gaven een demonstratie met onze explosievenhonden. Enkele van mijn mensen vertelden de leerlingen ook over hun ervaringen tijdens buitenlandse operaties."

Daarnaast bezochten ook heel wat jongeren de evacuatie-oefeningen en de death ride die de genisten op het stadhuis installeerden. Tel die er nog bij op, en zowat de volledig schoolgaande jeugd van Deinze is misschien wel voor het eerste in contact met Defensie gekomen.