-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Plan B voor militairen luchtdoelartillerie

Plan B voor militairen luchtdoelartillerie

 

Het Bataljon Artillerie bestond tot voor kort uit twee onderdelen: de veldartillerie in Brasschaat en de luchtdoelartillerie in Lombardsijde. Van de 75 militairen die een nieuwe job kregen, zijn er nu 13 aan de slag bij de Information Operations Group.

De meeste militairen van de luchtdoelartillerie wonen uiteraard in West-Vlaanderen. Het hoofdkwartier van de Information Operations Group (IOG) staat echter in Heverlee, vlak bij Leuven. Om te vermijden dat zij elke dag een goede driehonderd kilometer moeten rijden, besliste Defensie om het nieuwe InfoOps-team (team B) een plaats te geven in zijn oorspronkelijke kazerne in Lombardsijde.

“Daar zijn verschillende redenen voor”, zegt majoor Chris Boeckx, commandant van de IOG. “Een van de actiepunten van de commandant van de Landcomponent is om te zorgen voor een voldoende grote spreiding van militaire eenheden over heel België. Zo blijft de woon-werkafstand redelijk en kan iedereen in zijn eigen regio werken, wat ook goed is voor de militairen zelf.”

Op 8 januari kregen de 13 nieuwe InfoOps’ers hun nieuwe muts en konden ze aan hun opleiding beginnen. “We starten met theoretische cursussen waarin we uitleggen wat de IOG precies doet”, zegt commandant Andy Liesenborghs, hoofdinstructeur van het Team B. “De IOG houdt zich bezig met CIMIC en PsyOps. CIMIC staat voor civilian-military cooperation, de samenwerking tussen de civiele en militaire partners tijdens een operatie. PsyOps staat voor psychologische operaties. Daarbij willen we een positieve invloed hebben op onze doelpublieken in een operatie.”

Die theoretische cursus is relatief zwaar volgens commandant Liesenborghs. “De mensen hebben weinig tot geen kennis van de materie en moeten dus van nul beginnen. Eens we naar de praktijk overgaan, hebben ze echter al wat bagage en verloopt alles vlotter.”

De cursus ging al in januari van start. Toch zal het nog een hele tijd duren voordat iedereen volledig operationeel is. “De helft van het nieuwe team wordt opgeleid in CIMIC, de andere helft in PsyOps”, besluit majoor Boeckx. “Tegen het einde van het jaar zal iedereen in een van die twee velden operationeel zijn. Het jaar daarop wisselen ze, zodat in 2019 iedereen zowel voor CIMIC als PsyOps operationeel is.”