-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Piloten verdwenen in de buurt van Florennes

Piloten verdwenen in de buurt van Florennes

 

Enkele piloten hebben hun schietstoel moeten gebruiken en bevinden zich in vijandelijk gebied, omringd door gewapende troepen. Het risico is matig, maar de extractietroepen moeten op hun hoede zijn. Zo ziet het scenario eruit van de Combined Personnel Recovery Standardisation Course (CJPRSC) 14, een oefening die op 22 september begon in Florennes.

"Het doel van deze oefening is om specialisten bijeen te brengen op het vlak van helikopters en extractietroepen", legt luitenant-kolonel Wim Schoepen uit. Hij is de commandant van het 17de helikoptersmaldeel van de 1 Wing in Bevekom. "België is hier gastland voor Frankrijk, Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Zweden en de Verenigde Staten."

De European Air Group organiseert de oefening voor ongeveer 400 militairen en 23 vliegtuigen. Defensie zelf zet F-16's, UAV's en vier A109-helikopters in.

Al dat materieel en personeel wordt ingezet om de procedures en de eenheden van andere landen beter te leren kennen. "Samen trainen is belangrijk omdat we snel en efficiënt moeten optreden wanneer we een echte personnel recovery moeten uitvoeren", gaat luitenant-kolonel Schoepen verder. "Zo werken we alvast de eerste hinderpalen weg die op het operatieterrein kunnen opduiken."

De CJPRSC begon met een week theorieles. "We zijn begonnen met het academische gedeelte. Ze zijn we zeker dat iedereen weet wat hij of zij moet doen wanneer ze een opdracht beginnen te plannen." De militairen ontvangen de dag zelf hun tasking: de details over de op te pikken personen en het vijandelijke gebied. Dan volgt er drie tot vijf uur planning. Daarna bereidt de bemanning zich voor om de opdracht uit te voeren. Die kan anderhalf tot twee en een half uur duren. Zodra ze terugkeren in de bevriende zone, is de oefening gedaan.

De training eindigt op 9 oktober. Volgend jaar vindt ze plaats in Hongarije.