-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Philippe Goffin is de nieuwe Defensieminster

Philippe Goffin is de nieuwe Defensieminster

 

De nieuwe Defensieminister Philippe Goffin werd op 4 december op de Defensiestaf in Evere ontvangen door generaal Marc Compernol. Ze gebruikten die kennismaking om enkele belangrijke dossiers op tafel te leggen.

Sinds zijn eedaflegging op 30 november is Phillipe Goffin naast burgemeester en gedeputeerde nu ook federaal minister voor Defensie en Buitenlandse Zaken.

Bij de benoeming van een nieuwe Defensieminster is het de gewoonte dat die snel kennismaakt met de chef Defensie.

Na de ondertekening van het protocollaire register nam Philippe Goffin deel aan zijn eerste briefing bij de Defensiestaf.

Goffin is 52 en begon zijn politieke loopbaan in 1999. Hij volgt Didier Reynders op, die sinds 1 december Europees commissaris voor Justitie is geworden.