-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Parachutisten trainen speciale operaties

Parachutisten trainen speciale operaties

 

Tussen 8 en 22 maart hield het 3 Bataljon Parachutisten een grootschalige oefening op het militair domein van Lehnin in Duitsland. Een van de vele voor de troepen van het Special Operations Regiment (SOR). Het vergt immers heel wat tijd en inspanning om speciale operaties te oefenen en voor te bereiden.

Vijftig kilometer ten zuiden van Berlijn geven de paracommando’s het beste van zichzelf. Omdat speciale operaties om bijzondere tactieken en technieken vragen, was het oefenterrein in Lehnin een uiterst geschikt locatie. De afwisseling van dichtbebost gebied met open vlaktes en bebouwde zones maken het mogelijk om verschillende inzetmethodes te oefenen.

Tijdens de oefening voerden de troepen heel wat gevoelige acties uit zoals belangrijke informatie vergaren of gevaarlijke dorpskernen infiltreren. Dat hierbij ook slachtoffers vallen is niet te vermijden. Het medische luik kreeg dan ook extra aandacht. Twee A-109-helikopters van de 1 Wing zorgden voor dringende medische evacuaties vanuit vijandig gebied.

De oefenperiode betekende ook de grote vuurdoop voor het Fox Rapid Reaction Vehicle. De militairen onderwierpen hun nieuwe tactische voertuig aan diverse scenario’s en omstandigheden. Zo kunnen ze bij thuiskomst de nodige verbeteringen laten uitvoeren.

Met de veeleisende synthese-oefening Rapid Racoon aan het einde konden de militairen de aangeleerde technieken toepassen. De ultieme test om hen klaar te stomen voor toekomstige operaties.