-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Operatie Atalanta is lang nog niet voorbij

Operatie Atalanta is lang nog niet voorbij

 

Gedurende zes maanden was een Belgische marineofficier verantwoordelijk voor de operationele inlichtingen bij de antipiraterijoperatie Atalanta, voor de Somalische kust. Sinds 2012 waren er niet echt veel incidenten, maar sinds begin dit jaar is er door de Jemenitische burgeroorlog weer een opflakkering van piraterij.

De voornaamste taak van de officier operationele inlichtingen was om de staf en de ontplooide eenheden in de sector over mogelijke dreigingen te informeren. In samenwerking met een tiental collega’s uit diverse landen analyseerde ze constant de evolutie van de dreiging op zee of in de havens. Een bijkomende taak was om de veiligheid in Somalië op middellange termijn te analyseren.

Vanaf maart 2017, net na de moesson, verhoogde het gevaar in de zone ter hoogte van de Jemenitische kust, vooral dan in het noorden van de zee-engte Bab el Mandeb. In die zone werden verschillende militaire en koopvaardijschepen met raketten beschoten.

Door het grote aantal aanvallen richtte de burgerscheepvaart zich tot de staf van operatie Atalanta om meer vat op de situatie te krijgen. Haar belangrijkste taak was het dreigingsniveau in de zone te evalueren zonder de scheepvaart te verstoren. Dankzij de operatie Atalanta is dit stuk van de Rode Zee alvast weer wat veiliger.