-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Open Spirit: het volledige verhaal

Open Spirit: het volledige verhaal

 

De Belgische mijnenjager M923 Narcis heeft tijdens de ontmijningsoperatie Open Spirit van 12 augustus tot 4 september vier zeemijnen onschadelijk gemaakt. Zo heeft het schip de Baltische Zee weer een beetje veiliger gemaakt voor de lokale scheepsvaart. Het doen ontploffen van een zeemijn is echter maar de laatste stap van een uitgebreid proces.

Het proces om een mijn te vernietigen bestaat uit verschillende stappen. Voordat je een mijn kan vernietigen moet je ze uiteraard vinden. Dat gebeurt tijdens de detectiefase. Het schip vaart een bepaald traject af en speurt ondertussen met de hull mounted sonar of met de REMUS (Remote Environmental Monitoring Units) de bodem af naar vormen die lijken op mijnen.

Met het sonarbeeld dat terugkomt gaat de bemanning over naar de klassificatiefase. "Op dat moment gaan we het gevonden voorwerp van verschillende kanten bekijken", zegt luitenant-ter-zee Dieter Moors, commandant van de Narcis. "We varen als het ware een rondje rond het voorwerp en bekijken het vanuit alle mogelijke hoeken."

Wanneer uit die klassificatiefase blijkt dat het voorwerp echt wel op een mijn lijkt, gaat de bemanning proberen om het voorwerp te identificeren. Ze gaan met andere woorden letterlijk tot op de bodem om te bepalen of en om welk type mijn het gaat. Daarvoor beschikt het schip over twee middelen: de Seafox, een klein, van op afstand bestuurbaar duikbootje met camera's die beelden van het voorwerp maakt en rechtstreeks doorstuurt naar het schip, of met duiker-ontmijners, die tot bij het voorwerp duiken om het te bekijken.

Wanneer de identificatiefase succesvol is afgerond en de bemanning weet met welk type mijn ze te maken hebben, gaan ze uiteindelijk over naar de vernietigingsfase. Ook voor die fase beschikt het schip over twee middelen. Duiker-ontmijners kunnen opnieuw tot aan de mijn duiken, dit keer met een pakket explosieven dat ze op de mijn bevestigen. Wanneer de duikers die lading doen ontploffen, ontsteekt die ook de explosieven van de mijn. De commandant kan echter ook beslissen om in de plaats van duikers een combat Seafox in te zetten. Die werkt volgens hetzelfde principe als de gewone Seafox, maar heeft een holle lading aan boord, die eveneens de explosieve lading van de mijn kan doen ontploffen.