-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Oorlog tegen fake news in coronatijden

Oorlog tegen fake news in coronatijden

 

Onlangs heeft de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) het Information Warfare platform opgericht. Dat helpt in de strijd tegen de verspreiding van desinformatie, in nauwe samenwerking met de Staatsveiligheid. Ook rond Covid-19 blijkt dat een levensgroot probleem.

Bij de militaire inlichtingendienst ADIV waken verschillende gespecialiseerde diensten over onze veiligheid, ook op digitaal gebied. In 2019 werd er een nieuwe taskforce opgericht die de Staatsveiligheid hielp om na te gaan of er tijdens nationale en Europese verkiezingen sprake is van manipulaties van buitenaf. Onregelmatigheden tijdens de Catalaanse kwestie en de Italiaanse en Franse verkiezingen hadden al aangetoond dat dit een reëel probleem is. Nadat de taskforce haar waarde bewezen had in de jacht op fake news, richtte de ADIV haar officieel op onder de naam Information Warfare platform.

De hoofdtaken van het platform zijn monitoring, detectie en analyse van media en informatieverspreiding. Daarover rapporteert het zowel binnen Defensie als aan nationale en internationale veiligheidsdiensten. Concreet kijken ze vooral online en op sociale media of er groepen een bepaalde situatie misbruiken om een bedreiging te vormen. Die bedreiging kan zich richten tegen België, maar ook tegen de NAVO of Europa, belangrijke partnerinstellingen met hoofdkwartieren in ons land.

“Door de snelle ontwikkelingen van sociale media is propaganda een heel reëel en effectief wapen, nog meer dan vroeger”, vertelt een medewerker. “Wanneer mensen onzeker of bang gemaakt worden door wat er gebeurt, zijn ze nog gemakkelijker te beïnvloeden. Tijdens de huidige lockdown zoeken mensen actief naar meer nieuws. Naast de klassieke, mainstream media vormen de sociale media een steeds belangrijkere bron. Wie die beheerst, kan met een minimum aan kosten een enorme invloed uitoefenen op de perceptie van mensen. Een voorbeeld zijn de vele beelden van Russische en Chinese vliegtuigen en konvooien die Europese landen komen helpen om Covid-19 te bestrijden. Daarmee tonen ze dat zij nu komen helpen terwijl zij toch al jaren als de vijand afgeschilderd worden. Hoewel gezondheidszorg natuurlijk een nationale bevoegdheid is, willen ze het beeld creëren dat de EU of de NAVO tekortschiet. We zien dat die beelden effect hebben. Op hun beurt brengen ze op sociale media een overvloed aan reacties teweeg, inderdaad vooral negatief tegenover de EU en de NAVO.”

Ook in deze coronatijden zet de dienst de jacht dus voort, zoals steeds vooral in nauwe samenwerking met de Staatsveiligheid, en andere betrokken overheidsdiensten. Een enorme opgave, want de toevloed aan informatie is immens. De specialisten hebben echter snel door wie de bepalende influencers zijn. “We werken met een enorme hooiberg, maar we (her)kennen steeds meer spelden.”